Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Kršćanstvo, Crkva i politika.

Niz Socijalne tribine

Naslov

Kršćanstvo, Crkva i politika

Knjiga, kojom je otvoren nov način komuniciranja s javim i političkim djelatnicima, otvara aktualne teme koje se tiču svih slojeva hrvatskog društva kao što su: politika i humanizam, odnos Crkve i politike, dijalog, etička dimenzija politike, kršćanska duhovnost političara i politička kultura. Ona može poslužiti kao poticaj na razmišljanje i raspravu o nekim temama u manjim ili većim skupinama, kako društenog tako i crkvenog života.

Detalji

  • Autor S. Baloban (ur.)
  • Godina izdavanja 1999
  • Kategorija Niz socijalne tribine

Još iz kategorije

Back to Top