Svi smo pozvani dati doprinos u očuvanju zajedničkog doma

Osvrt na Mađunarodni simpozij „Laudato si’! Kako mijenjati stil života?“ koji je u obliku webinara priredio Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK bila je tema prve emisije Socijalni govor Crkve u novom serijalu koja je emitirana 24. rujna 2020.


Stjepan Baloban i Zvonimir Ancić

Poslušajte emisiju

 

Gosti urednika emisije i stručnog suradnika Centra mr. sc. Zvonimira Ancića bili su prof. dr. Stjepan Baloban, pročelnik Centra i pročelnik katedre Socijalnog nauka Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. Volodymyr Sheremeta, predstojnik Ekološkog ureda Ukrajinske Grkokatoličke Crkve.

Na početku je dr. Baloban istaknuo kako su dojmovi s webinara jako dobri i da su brojni sudionici izrazili želju da bude još više takvih događanja u budućnosti.

Želja organizatora je bila, podsjetio je dr. Baloban, da se simpozij održi u fizičkom obliku no zbog aktualne situacije s pandemijom bolesti COVID-a 19 ipak je odlučeno da se simpozij održi online i tako se pokaže odgovornost za druge.

“Sigurno da ništa ne može zamijeniti fizičku blizinu, ali u novim okolnostima morali smo se prilagoditi i uz pomoć tehničkih pomagala organizirati webinar”, rekao je dr. Baloban.

Zadovoljstvo zbog sudjelovanja na webinaru i njegovim tijekom izrazio je i dr. Sheremeta.

Potom je dr. Baloban ukazao na činjenicu da je spomenuti simpozij bio dio godišnjega plana Centra te da u trenutku kad ga je predlagao biskupima na odobrenje nije ni slutio koliko će taj dokument biti aktualan bući da je 5. obljetnica njegovog objavljivanja obilježena različitim inicijativama i događanjima te je čak proglašena i godina Laudato si’ koja traje od svibnja ove do svibnja mjeseca iduće 2021. godine.

Ocjenjujući odjeke te enciklike dr. Sheremeta je istaknuo kako se radi o socijalno-ekološkoj enciklici koja se sustavno bavi suvremenim problemima. Potaknula je mnoštvo inicijativa diljem svijeta i ujedno svakoga od nas potiče na svojevrsni ispit savjesti kako se kao vjernici odnosimo prema okolišu. Papa kreće od činjenice da je sve povezano i svi smo pozvani dati doprinos u očuvanju zajedničkog doma. Suodgovorni su i Crkva i država i svaki pojedinac, istaknuo je dr. Sheremeta.

Govoreći od doprinosima koje je iznjedrio simpozij dr. Baloban je naglasio da se oni odnose kako na Crkvu tako i na društvo u cjelini.

“Prije svega jedna tako važna tema na jedan dan je stavljena u prvi plan te se tako željelo posvijestiti kako se radi o važnoj temi i za Crkvu unatoč tome što neki smatraju da to nije eminentno crkvena i teološka tema. Poruke službene Crkve su međutim takve da se radi o važnijoj temi i za samu Crkvu. Predavanja i rasprave su pokazali da se radi i o eminentno ekumenskoj temi. Uz to riječ je o nacionalnoj i svjetskoj temi. Naša zajednička kuća je u opasnosti i stoga je i naša zajednička zadaća da je zaštitimo. Stoga se nameće pitanje suradnje između crkvenih i civilnih ekoloških udruga”, istaknuo je dr. Baloban te kao jedan od najvažnijih doprinosa simpozija izdvojio spoznaju da je u brizi za našu zajedničku zemlju koja je ugrožena iznimno važan dijalog i suradnja. U tome bismo mi kao vjernici katolici u tome trebali prednjačiti, rekao je dr. Baloban.

Upravo se na seminaru osjetilo to ozračje dijaloga i osobno mi je to bilo najvažnije postići, primijetio je dr. Baloban navevši kako se led nepovjerenja polako topio te se moglo primijetiti kako među sudionicima raste povjerenje i spremnost na dijalog što je kulminiralo pri kraju webinara. A širiti ozračje dijaloga u Crkvi i društvu jedna je od osnovnih zadaća Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, istaknuo je dr. Baloban.

Nastavljajući na temu doprinosa simpozija, dr. Sheremeta je podsjetio kako Crkva ne treba preuzimati ulogu Ministarstva okoliša, nego brigu za okoliš prikazati kao važan dio naše vjere oslonjen na biblijsku sliku svijeta kojega je sam Bog stvorio te važan dio suvremenog svjedočenja vjere u Isusa Krista. Često je to neugodna istina za katolike, jer ako se želimo zvati katolicima moramo se onda na odgovarajući način ponašati, upozorio je dr. Sheremeta.

“Stoga je potrebno mijenjati stil života i kulturu ponašanja kako u privatnom tako i u društvenom životu. Ne možemo biti katolici samo na pola”, rekao je dr. Sherema te potom slušatelje upoznao kako je došlo do utemeljenja Ekološkog ureda Ukrajinske grkokatoličke Crkve.

Poticaj je došao od Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) koje je preporučilo da svaka biskupska konferencija oformi svoje tijelo koje će se baviti ekološkim pitanjima. Tako je 2007. osnovan nacionalni ured koji nastoji potaknuti i razviti ekološke aktivnosti u ključnim dimenzijama života Crkve u trijadi kerigma, liturgija, dijakonija. Upravo je upoznavanje s iskustvom ukrajinske Crkve na ovome području koje je posebno bilo predstavljeno na webinaru kao i druga zapažanja sudionika potaknulo nadbiskupa Đuru Hranića, predsjednika Upravnog vijeća Centra da u svojem obraćanju na kraju seminara istakne kako će se zauzeti da i Hrvatska biskupska konferencija utemelji jedan takav ured koji će voditi brigu o ekološkim pitanjima u našoj Crkvi.

Dr. Baloban je prikazao kako se socijalni nauk posljednjih nekoliko papa prožima i nadopunjuje glede našeg odnosa prema stvorenome te je u tom smislu istaknuo i važnost slijedeće socijalne enciklike pape Franje koja će nositi naslov „Svi smo braća. O bratstvu i socijalnoj ljubavi“, a koju će papa potpisati 3. listopada upravo u Asizu, gradu crkvenog zaštitnika ekologije sv. Franje.

Dr. Sheremeta je istaknuo važnost osobnog odnosa prema ekološkim pitanjima kao i odgovornost koju kao vjernici imamo u iskorištavanju raznih resursa ponajprije u svome dome kao što su struja, voda te napose u odgovornoj kupovini koja je prije svega moralni čin. Istaknuo je važnost osnivanja jednog nacionalnog ureda, ali i imenovanje povjerenika za ekologiju u pojedinim biskupijama. Na kraju je istaknuto kako je Centar u međuvremenu, budući da se simpozij „Laudato si’! Kako mijenjati stil života?“ trebao održati u ožujku te je neposredno prije održavanja trebao biti odgođen za rujan, uspio prikupiti sva izlaganja predavača i objaviti ih u zborniku koji će biti predstavljen u Zagrebu, 19. listopada 2020., a potom i u drugim dijelovima Hrvatske. Na kraju, govoreći o budućim planovima Centra, dr. Baloban je istaknuo da postoji mnoštvo planova, ali da posebno želi u nastupajućem razdoblju organizirati simpozij na temu općega dobra.