Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Inicijative – „Nedjelja radi čovjeka“ (s Franjevačkim institutom za kulturu mira, Hrvatskim Caritasom, sindikatima), „Recite DA nepušenju“ (sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar), poziv za očuvanje pitke vode (s Komisijom „Iustitia et pax“ HBK, Franjevačkim institutom za kulturu mira, Hrvatskim Caritasom, kršćanskim udrugama)

Okrugli stolovi i seminari – „Odgovornost hrvatskog društva za starije osobe“ (s Hrvatskim Caritasom-Talijanska sekcije), „Kriza vodstva i u upravljanja Hrvatskom i novo izborno zakonodavstvo“ (s Hrvatskom udrugom katoličkih gospodarstvenika), „Pamćenje i zaborav. Što i zašto dugo pamtimo a brzo zaboravljamo“ (s Hrvatskim Caritasom i Franjevačkim institutom za kulturu mira), „Razvoj u suvremenom društvu – 40. godina nakon Populorum progressio (1967.)“ (s Katoličkim bogoslovnim fakultetom), „O mobbingu“ (s Nezavisnim hrvatskim sindikatima), „Osobe u potrebi – put zajedništva u Crkvi: kako nas preobražavaju osobe o kojima se brinemo“ (s Arkom), „Etička načela poslovanja“ (sa Zakladom biskup Josip Lang), „ Rad, obitelj i slobodno vrijeme“ (s Europskim centrom za radnička pitanja, Nezavisnim hrvatskim sindikatima i Društvom nezaposlenih Hrvatske)

Znanstveni skupovi i konferencije – „Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj“ (s Hrvatskom biskupskom konferencijom), „Identitet Istre – ishodišta i perspektive“ (s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofskim fakultetom u Puli, Hrvatskim institutom za povijest), „Ivan Pavao II. Poslanje i djelovanje“ (s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim institutom za povijest, katoličkom nakladničkom kućom Glasom Koncila), „Identitet Like: korijeni i razvitak“ (s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim institutom za povijest i suradnicima), „Siromaštvo i solidarnost: Hrvatska u proširenoj Europi“ (s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim Caritasom, Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu i sociološkim časopisom Revija za socijalnu politiku), „Nezaposlenost – trajno ili privremeno stanje? Kako nezaposlene učiniti zaposlenima“ (s Nezavisnim hrvatskim sindikatima, Društvom nezaposlenih Hrvatske i Europskim centrom za radnička pitanja), o sociologu i zauzetom vjerniku Željku Mardešiću „Rascjep u svetome i svjetovnome“ (s Hrvatskim sociološkim društvom, Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu, katoličkom nakladničkom kućom Kršćanska sadašnjost, Kršćanskim akademskim krugom), o poznatom zagrebačkom župniku, Franji Juraku „Franjo Jurak: uloga župnika u gradu“ (s Katoličkim bogoslovnim fakultetom i Župom sv. Marka Križevčanina u Zagrebu), o selilaštvu i iseljavanju „Selilaštvo u svjetlu socijalnog nauka Crkve“ i „Motrišta hrvatskih biskupa o iseljavanju od ulaska u EU do kraja 2017.“ (s Ravnateljstvom dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Centrom za istraživanje iseljeništva, Maticom Hrvatskom, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Ekonomskim fakultetom iz Osijeka), „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ (Institut za migracije i narodnosti, HAZU, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet, Libertas)

Projekt cijeloživotnog školovanja – obuhvaća trajnu formaciju đakona i mladih svećenika, članove župnih Caritasa, katoličkih udruga i pokreta te učitelje, posebno vjeroučitelje i profesore u osnovnim i srednjim školama

Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja (dalje Ured) – Đakovačko-osječka nadbiskupija (tadašnja Đakovačka i Srijemska nadbiskupija), prva u Hrvatskoj, osnovala je u Đakovu 2003. godine, Ured za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja s ciljem širenja sadržaja socijalnog učenja. Osnivanje Ureda u skladu je s prvotnom nakanom Centra da se i u drugim hrvatskim (nad)biskupijama otvaraju područni uredi za suradnju. Centar je s Uredom organizirao Studijske dane o aktualnim temama namijenjenim vjernicima u javnom i kulturnom životu te članovima katoličkih udruga na području ove biskupije.

Back to Top