Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Upravno vijeće.

Upravno vijeće Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve

Đuro Hranić

Mons. dr. sc.

Predsjednik
nadbiskup đakovačko-osječki
 

Stjepan Baloban

Prof. dr. sc.

Pročelnik Centra
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gordan Črpić

Prof. dr. sc.

Član
Hrvatsko katoličko sveučilište
prorektor

Vladimir Dugalić

Izv. prof. dr. sc.

Član
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
dekan

Josip Grbac

Prof. dr. sc.

Član
Teologija u Rijeci
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marijana Kompes

Doc. dr. sc.

Članica
Hrvatsko katoličko sveučilište
 
 

Silvija Migles

Izv. prof. dr. sc.

Članica
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Stjepan Brebrić

Dr. sc.

Član
Kršćanska sadašnjost
direktor i glavni urednik

Igor Jakobfi

Mr. sc. asistent

Član
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Branimir Stanić

dipl. novinar

Član
Glas Koncila
glavni urednik i v.d. direktora

Back to Top