Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

ZADAĆE CENTRA

Prema Statutu (članak 7) Centar ima slijedeće zadaće:

a) proučavati i promicati duh, načela i glavne postavke socijalnog nauka Crkve
b) pripremati planove i programe za studijske skupove, tribine i konferencije
c) biti od pomoći različitim društvima vjernika laika koja se bave socijalnom problematikom;
d) pružati informacije i stručnu pomoć svim subjektima u društvu i u Crkvi koji se zanimaju za socijalno učenje Crkve
e) pripremati i izdavati znanstvene i druge publikacije s područja socijalne tematike, te tiskati informativne knjižice
f) u okviru svojih mogućnosti izučavati i istraživati našu konkretnu crkvenu i društvenu socijalnu situaciju
g) prikupljati dokumentaciju i informacije o društvenim događanjima u hrvatskom društvu
h) surađivati sa sličnim, crkvenim i društvenim, ustanovama u domovini i inozemstvu

Djelovanje

Dugačka i bogata povijest socijalnog nauka Katoličke Crkve (od pape Lava XIII. i prve socijalne enciklike Rerum novarum, 15. svibnja 1891.) iznjedrila je poznatu metodu koja se odvija u tri stupnja: vidjeti, prosuditi, djelovati. To znači najprije sagledati pravo stanje stvari. Nakon toga dolazi vrednovanje, tj. interpretacija stvarnosti u svjetlu načela socijalnog nauka Crkve (dostojanstvo ljudske osobe, opće dobro, ljudska prava, supsidijarnost, solidarnost, sudjelovanje, povlaštena briga za siromašne). Kao treće dolazi djelovanje, tj. odrediti što se može i mora poduzeti u odnosu na prilike mjesta i vremena (usp. Mater et magistra, br. 236).

U Statutu Centra (čl. 7) opisani su veoma opširno njegovi zadaci. Koliko će se od planiranog ostvariti, ovisi o raznim čimbenicima, kako o onima unutar crkvenoga života tako i o suradnji na koju će nailaziti Centaru društvenom životu. Potrebe su u Hrvatskoj velike. Postoji mogućnost različitih pristupa.
Iskustvo govori da bez osposobljenih kršćana, vjernika laika, nije moguće djelotvorno promicanje socijalnog nauka Crkve. Centar je osnovan sa željom da se u Hrvatskoj pokrenu različite inicijative u kojima će vjernici laici doći u punom smislu do izražaja. Stoga se i u djelovanju Centra računa na puno sudjelovanje vjernika laika.

Što se može očekivati od Centra?

Važno je naglasiti da od Centra ne bi trebalo u društvenom životu očekivati gotova rješenja za konkretne probleme i veoma komplicirane društvene i političke situacije. Crkva ne posjeduje, naglašava Ivan Pavao II. “modele koje bi mogla ponuditi. Stvarni i istinski djelotvorni modeli mogu samo izrasti u okviru različitih povijesnih prilika zahvaljujući naporu svih odgovornih” (Centesimus annus, br. 43). Kao idejnu orijentaciju u tom naporu i zajedničkom traženju Crkva nudi svoj socijalni nauk.
Rad Centraodvija seunutar razvoja socijalnog učenja Crkve koji su na osobit način trasirali posljednji pape, a ovdje navodimo njihove glavne odrednice:
Ivan Pavao II. naglašava da socijalni nauk Crkve„posjeduje vrijednost instrumenta evangelizacije, a ‘nova evangelizacija’ „ mora ubrojiti u svoje bitne komponente naviještanje socijalnog nauka Crkve“ (CA, br. 59 i 5).
Za papu Benedikta XVI. socijalni nauk Crkve je „’ljubav u istini u društvenim pitanjima’ (caritas in veritate in re sociali): navještaj Kristove ljubavi u društvu“. (Caritas in veritate, br. 5). Pod vidom interdisciplinarnosti „socijalni nauk Crkve ostvaruje svoju mudrosnu dimenziju“ (CV, br. 31).
Pontifikat pape Franje je velikim dijelom obilježen poticajima socijalnog nauka Crkve što je i razumljivo jer dolazi iz Latinske Amerike. Papa Franjo osobit naglasak stavlja na „zaštitu zajedničkog doma“ u socijalnoj enciklici „Laudato si’“ (2015.) koja svojom aktualnošću daje još veće značenje primjeni socijalnog nauka Crkve u Crkvi i društvu.
Osnivanje Centra je bio “znak vremena” kojim su biskupi u Hrvatskoj otvorili sasvim novu stranicu u primjeni socijalnog nauka Crkve u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj i tako otvorili put oblikovanju socijalnog govora Crkve u Hrvatskoj. Tu novu stranicu trebali bi zajednički ispisivati vjernici laici i službeni predstavnici Crkve.
Centar je osnovan prije svega zbog kršćana, vjernika laika. Od Centra se može očekivati poziv na suradnju između biskupa, svećenika, redovnica, redovnika i vjernika laika.
Organiziranje rada Centra kao i različite aktivnosti kojima će se Centar baviti prigoda su za zajedničko traženje novih putova i zadovoljavajućih rješenja u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj.

Back to Top