Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Praksa za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu

Od početka djelovanja Centar je, većinom na jednogodišnju praksu, zapošljavao apsolvente Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Cilj toga vida djelovanja pobliže je upoznavanje s konkretnim djelatnostima Centra. Praksa se do sada pokazala i kao jedan način ulaganja u budućnost. Naime, nekoliko studentica, koje su bile na praksi u Centru, poslane su na daljnje usavršavanje, kako u inozemstvu, tako i u Hrvatskoj te su po završetku studija nastavile sa senzibiliziranjem i promicanjem bogatog sadržaja kojega nudi socijalni nauk.

Back to Top