Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

POVIJEST NAUKA
(dokumenti socijalnog nauka Crkve)

AutorNazivDownload linkDatum
LAV XIII.Enciklika "Rerum novarum" (sažetak)Preuzmi dokument15. 05. 1891.
PIO XI.Enciklika "Quadragesimo anno" (sažetak)Preuzmi dokument15. 05. 1931.
PIO XII.Radio-poruka na blagdan Duhova (sažetak)Preuzmi dokument01. 06. 1941.
Radio-poruka upućena cijelom svijetu na BadnjakPreuzmi dokument24. 12. 1944.
IVAN XXIII.Enciklika "Mater et Magistra" (sažetak)Preuzmi dokument15. 05. 1961.
Enciklika "Pacem in terris" (sažetak)Preuzmi dokument11. 04. 1963.
II. VATIKANSKI SABORPastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu "Gaudium et spes" (sažetak)Preuzmi dokument07. 12. 1965.
Deklaracija o vjerskoj slobodi "Dignitatis humanae" (sažetak)Preuzmi dokument07. 12. 1965.
PAVAO VI.Govor u Ujedinjenim narodimaPreuzmi dokument04. 10. 1965.
Enciklika o razvitku naroda "Populorum progressio" (sažetak)Preuzmi dokument26. 03. 1967.
Govor u Ženevi "Crkva i rad danas"Preuzmi dokument10. 06. 1969.
Apostolsko pismo "Octogesima adveniens" (sažetak)Preuzmi dokument14. 06. 1971.
III. SINODA BISKUPA"Pravda u svijetu"Preuzmi dokument30. 11. 1971.
Pavao VI. i SINODA BISKUPA Poruka: "Prava čovjeka i pomirenje"Preuzmi dokument23. 10. 1974.
IVAN PAVAO II.Enciklika "Otkupitelj čovjeka" (Redemptor hominis)Preuzmi dokument04. 03. 1979.
Govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih narodaPreuzmi dokument
02. 10. 1979.
Poruka Ujedinjenim narodima o razvojuPreuzmi dokument25. 08. 1980.
Poruka šefovima država o vjerskoj slobodi i o dokumentu iz HelsinkijaPreuzmi dokument01. 09. 1980
Enciklika "Bogat milosrđem" (Dives in misericordia)Preuzmi dokument30. 11. 1980.
Apostolska pobudnica "Obiteljska zajednica" (Familiaris consortio)Preuzmi dokument22. 11. 1981.
Enciklika "Radom čovjek" (Laborem exercens) (sažetak)Preuzmi dokument14. 09. 1981.
Enciklika "Socijalna skrb" (Solicitudo rei socialis) (sažetak)Preuzmi dokument30. 12. 1987.
Enciklika "Centesimus annus" (sažetak)Preuzmi dokument01. 05. 1991.
Sveta StolicaPovelja o pravima obiteljiPreuzmi dokument22. 10. 1983.
Zbor za katolički odgojSocijalni nauk Crkve u svećeničkom obrazovanjuPreuzmi dokument30. 12. 1988.
Povjerenstvo francuskih biskupa za socijalna pitanjaIzjava: "Za rehabilitaciju politike"Preuzmi dokument17. 02. 1999.
Papinsko vijeće za društvena obavijesna sredstvaEtika u obavijesnim sredstvimaPreuzmi dokument04. 06. 2000.
Kongregacija za nauk vjereDoktrinalna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životuPreuzmi dokument24.11.2002.

 

Za čitanje PDF dokumenata potrebno je imati Adobe® Reader®.

 


Tekstovi dokumenata preuzeti su iz knjiga:
1. M. Valković (uredio), Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
2. Ivan Pavao II, Stota godina. Centesimus annus, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
3. Za rehabilitaciju politike. Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1999.
4. Papinsko vijeće za društvena obavijesna sredstva, Etika u obavijesnim sredstvima, Izvještajna katolička agencija, Zagreb, 2000.
5. Kongregacija za nauk vjere, DOKTRINALNA NOTA o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu, Izvještajna katolička agencija, Zagreb, 2003.

Back to Top