Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Audio arhiva.

Audio arhiva

 NazivDatumAudio
Socijalni govor CrkveDr. Baloban: Crkva potiče svoje vjernike da se bave politikom30.06.2020.
Blago socijalnog nauka CrkvePromjena mentaliteta i promicanje odgovornog roditeljstva – Vladimir Dugalić24.06.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveRavnopravnost i vrednovanje rada žena - Vladimir Dugalić17.06.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveNovi oblici rada više odgovaraju poslodavcu i idu na štetu bračnog i obiteljskog života - Vladimir Dugalić10.06.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveOdgovornost neizravnog poslodavca na području radnog zakonodavstva – Vladimir Dugalić03.06.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveZdravo i nezdravo pamćenje – Stjepan Baloban27.05.2020.
Socijalni govor CrkveU krizi COVID-19 otkrili smo vrijednost “nevidljivih” zanimanja26.05.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveLaudato si’ – poziv na obraćenje – Stjepan Baloban20.05.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveEkonomsko stanje kao jedan od izazova današnjeg svijeta – Marijana Kompes25.03.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveTežiti novom stilu života – Marijana Kompes18.03.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveSocijalni nauk Crkve pruža orijentaciju za etičko djelovanje – Marijana Kompes11.03.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveDruštvena dimenzija vjere – Marijana Kompes04.03.2020.
Socijalni govor CrkveSolidarnost – jedno od temeljnih načela socijalnog nauka Crkve27.02.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveIzgradnja i promicanje mira – Dubravka Petrović Štefanac26.02.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveOpće dobro je dobro svih nas – Dubravka Petrović Štefanac19.02.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveZašto je danas potreban dijalog? – Dubravka Petrović Štefanac12.02.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveLjudsko dostojanstvo danas – Dubravka Petrović Štefanac05.02.2020.
Socijalni govor CrkveSupsidijarnost – jedno od temeljnih načela socijalnog nauka Crkve30.01.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveSocijalni nauk Crkve – instrument za djelovanje udruga vjernika laika – Igor Jakobfi29.01.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveŽupa kao zajednica ljubavi – Igor Jakobfi22.01.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveZa kršćanske roditelje ne postoje dva odgoja – svjetovni i vjerski, već samo jedan – kršćanski – Igor Jakobfi15.01.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveOzračje za socijalni nauk Crkve – Igor Jakobfi08.01.2020.
Blago socijalnog nauka CrkveKristovo utjelovljenje model je današnjoj Crkvi i današnjem vjerniku da smjelo zađe u stvarnost ovoga svijeta – Jerko Valković18.12.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveSvi smo pozvani uključiti se u politički život preuzimajući odgovornost za ono što se tiče općega dobra – Jerko Valković11.12.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveO konzumerizmu – Koliko smo doista slobodni i u kojoj mjeri upravo mi odlučujemo? – Jerko Valković04.12.2019.
Socijalni govor CrkveGavran ukazao na potrebu za zauzetije crkveno djelovanje u odgoju vjernika za preuzimanje odgovornosti u političkim službama28.11.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveIskazivanje časti i pravo na intimnost – izrazi poštivanja dostojanstva drugoga – Silvija Migles27.11.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveSocijalna krepost uvažavanja – Silvija Migles20.11.2019.
Blago socijalnog nauka CrkvePravednost kao socijalna vrlina – Silvija Migles13.11.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveSocijalne kreposti razvijaju smisao za zajedništvo – Silvija Migles06.11.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveOzdravljenje javnog života – Stjepan Baloban30.10.2019.
Socijalni govor CrkveSocijalni govor Crkve29.10.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveSocijalni, a ne društveni nauk Crkve – Stjepan Baloban23.10.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveKršćanin je suodgovaran za zbivanja u svijetu – Stjepan Baloban16.10.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveZašto je socijalni nauk Crkve važan i za razvoj hrvatskoga društva? – Stjepan Baloban09.10.2019.
Blago socijalnog nauka CrkveUpoznajmo blago socijalnog nauka Crkve – Stjepan Baloban02.10.2019.
Back to Top