Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Znanstveno-istraživački rad

Od samih početaka djelovanja Centar je sudjelovao u znanstvenim projektima kao i u mjerenju sustava vrijednosti i religioznosti u Hrvatskoj.

 

Projekti u kojima je Centar sudjelovao:

a) Vjera i moral u Hrvatskoj (1997.-1998.)

Budući da je hrvatsko društvo bilo neistraženo, bilo je nužno dobiti o njemu pouzdane informacije na temelju kojih bi se onda ono moglo prosuđivati i u njemu djelovati. Iz toga je razloga pokrenut na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu projekt „Vjera i moral u Hrvatskoj“. Taj projekt izvor je i nadahnuće za mnogobrojne kasnije projekte iste tematike, jer sadrži temeljne podatke o vjeri i moralu u hrvatskom društvu koji su i danas relevantni. Projekt je značajan, također, jer je obuhvatio cjelokupnu populaciju građana Republike Hrvatske u području vjere i morala. Empirijski dio istraživanja je u potpunosti vođen iz Centra.

b) Aufbruch (1997.)

Međunarodni projekt „Aufbruch“ o istraživanju promjena sustava vrijednosti i religijskih orijentacija u deset postkomunističkih zemalja (Litva, Poljska, Ukrajina, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Slovenija, Hrvatska i bivša Istočna Njemačka) imao je za cilj istražiti mjesto Katoličke crkve u vrijeme komunizma s ciljem što boljeg proučavanja njezinog repozicioniranje na putu u demokratsko društvo. Iz tog su projekta proizišli radovi koji su postali nezaobilazni u promišljanju pastoralnih planova i aktivnosti. Centar je napravio osnovne analize podataka koje su omogućile uvid u dobivene rezultate.

c) European Values Study – EVS (1999.)

Projekt Europsko istraživanje vrednota, jedan od najvećih i najznačajnijih europskih projekata u društveno-humanističkim znanostima, omogućio je hrvatskim znanstvenicima da postanu subjekti u istraživanju Hrvatske i da sudjeluju u promišljanju društvenih istraživanja u suvremenoj Europi. Centar je u taj projekt, kao temeljna radna baza, ponovno bio uključen preko Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

d) CROPAX (2000.)

Cropax projekt (Croatia patiens pacificat – Hrvatska na patnji gradi mir) je projekt i istodobno inicijativa za oprost i pomirenje. Centar se ovom projekt, kojeg su pokrenuli Hrvatski Caritas i Franjevački institut za kulturu mira, priključuje u pripremama koje su prethodile istraživanju pod naslovom „Mir u Hrvatskoj“ i koje je donijelo uvid u stavove građana Hrvatske opće populacije prema uvjetima opraštanja i pomirenja.

e) Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj (2002.-2004.)

Trogodišnji projekt Hrvatskog Caritasa i Centra pokazao je koji su to unutarnji kapaciteti hrvatskog društva za rješavanje problema siromaštva u Hrvatskoj kao i za razvoj hrvatskog društva. Uz instrumente za mjerenje siromaštva koje je mjereno preko dohotka, uključeni su i koncepti zajedničkog dobra, solidarnosti i supsidijarnosti te dobrovoljnosti. Taj je projekt gotovo jedinstven u svijetu, jer su u istraživanju spajane temeljne odrednice socijalnog nauka Crkve s osnovnim socioekonomskim pokazateljima, ali i s područjima sustava vrijednosti, religioznosti i političkih opcija.

f) Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (2002.)

Rezultati projekta „Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj (2002.-2004.)“ otvorili su prostor realizaciji projekta o solidarnosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. U prvoj fazi projekta pojam solidarnost obrađen je pod različitim teorijskim vidovima, a praktični vid predstavljen je u drugoj fazi. Empirijski dio projekta preuzeo je Centar.

g) Istraživanje Religion and Life Perspectives (2005.)

Međunarodno komparativno istraživanje o religijskim i vrijednosnim orijentacijama mladih u Europi, u Hrvatskoj pod nazivom „Gledanje na život i religiju: Europsko istraživanje“, pokrenuo je njemački teolog, Hans-Georg Ziebertz. U taj projekt bilo je prvotno uključeno devet država: Njemačka, Velika Britanija, Poljska, Nizozemska, Švedska, Finska, Irska, Hrvatska i Izrael (kasnije se priključila i Turska). Ciljana populacija istraživanja bili su adolescenti, srednjoškolci u tim zemljama. Centar je preuzeo organizaciju konstrukcije uzoraka istraživanja i obrade dobivenih podataka.

h) Supsidijarnost u hrvatskom društvu (2007.)

Uz gore spomenuti projekt o solidarnosti u hrvatskom društvu, projekt „Praćenje siromaštva u Republici Hrvatskoj (2002.-2004.)“ otvorio je prostor za još jedan projekt Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“. Načelo supsidijarnosti se pokazalo kao temeljni uvjet odnosa pojedinca i društva u današnjem modernom funkcioniranju društva i crkvenog života. Pojam supsidijarnost prikazan je na teorijskom planu s različitih aspekata. Empirijsko istraživanje i obrada podataka provodila su se u Centru.

i) Vjeronauk u hrvatskom školskom sustavu – empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije (2008.-2009.)

Za projekt Ureda za vjeronauk Zagrebačke nadbiskupije o vrednovanju vjeronauka u hrvatskom školskom sustavu, Centar je obradio dobivene podatke.

Back to Top