Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Susreti mladih znanstvenika

Ideja o susretima mladih znanstvenika proizašla je 1997. godine od grupe laika koja se okupljala u Centru i koja je prošla tečaj upoznavanja sa sadržajem socijalnog učenja. Cilj je bio okupiti mlade, perspektivne ljude (studente poslijediplomskih studija, asistente, docente) koji bi jednog dana u hrvatskom društvenom i vjerskom životu mogli preuzeti odgovorne funkcije, a koji se već sada na različitim mjestima zauzimaju za zajedničko dobro čovjeka u Hrvatskoj.

Ukupno je održano deset susreta (2001. – 2005.), a teme okupljanja bile su: ljudsko dostojanstvo, solidarnost i supsidijarnost, opće dobro, obrazovni sustav i vrednote, vrijednosni konsenzus u hrvatskom društvu, Hrvatska u Europskim integracijama – šanse i poteškoće, sloboda nedjelje, rad i slobodno vrijeme, siromaštvo danas – hrvatska i europska iskustva te spolni odgoj u Hrvatskoj.

Back to Top