Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Djelatnici Centra.

Djelatnici Centra za promicanje socijalnog govora Crkve

Prof. dr. sc. Stjepan Baloban – pročelnik/ravnatelj

Rođen 1954., svećenik zagrebačke nadbiskupije, diplomirao na KBF-u u Zagrebu 1980., doktorirao iz moralne teologije na „Accademia Alfonsiana“ u Rimu 1988., a od 1990. godine predaje moralnu teologiju i socijalni nauk Crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Socijalna i etičko – moralna tematika u Crkvi i društvu su u središtu njegova javnoga rada.

U crkvenom životu kao svećenik Zagrebačke nadbiskupije bio je ili jest član više nadbiskupijskih tijela (Zbor savjetnika, Prezbitersko vijeće, promotor studija i rektor Nadbiskupijskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, katedralni propovjednik, član Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije …) kao i tijela Hrvatske biskupske konferencije (Vijeće BK za sjemenište, Vijeće za laike, Komisija „Iustitia et pax“, Vijeće za kler… ). U ožujku 2010. papa Benedikt XVI. Imenovao ga je monsignorom.

Bio je inicijator osnivanja Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK-e i njegov prvi pročelnik (1997. – 2004.). Od svibnja 2019. je ponovno pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK-e.
Redoviti je profesor u trajnom zvanju na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Bio je inicijator osnivanja i prvi je pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Kao profesor aktivan je u radu svojega Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu (član Vijeća društveno – humanističkog područja i Senata) a od 2004. godine je član Matičnog odbora humanističkih znanosti – polje filozofija i teologija (u tri mandata od 2004. – 2017. predsjednik).

Od 1997. kao istraživač sudjeluje u više znanstveno – istraživačkih projekata, a bio je voditelj slijedećih projekata: „Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu“ (2002. – 2006.); „Praćenje siromaštva u Hrvatskoj“ (2002. –2005.); „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ (2007. – 2013.), a od listopada 2019. je za Hrvatsku voditelj međunarodnog znanstveno – istraživačkog projekta „European ValuesStudy – Europsko istraživanje vrednota“.

Dugogodišnji je član uredništva (1995.) a od studenog 2016. je glavni i odgovorni urednik „Bogoslovske smotre“, član je „Skupštine Kršćanske sadašnjosti“ (od 2011.- ).

Objavio je 7 autorskih i uredio sam ili u suuredništvu 26 knjiga od toga 2 na njemačkom jeziku, a velika većina njih je vezana uz Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova, a o aktualnim pitanjima u hrvatskoj Crkvi i društvu od 2002. godine piše u Kolumni u „Obiteljske revije ‘Kana’“.

Stjepan Baloban

Prof. dr. sc.

Pročelnik/Ravnatelj Centra
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac – tajnica

Rođena je 19. listopada 1976. godine u Zagrebu u kojem je završila formalno obrazovanje. Diplomirala je 2001. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat iz socijalne etike obranila je s ocjenom summa cum laude 2006. godine na Katoličko-teološkom fakultetu Karl-Franzen na Sveučilištu u Grazu (Austrija). Tijekom studija je zbog izvrsnosti bila stipendistica: u Hrvatskoj Ministarstva znanosti i tehnologije (1995.-1998.) i grada Zagreba (1998.-2000.) te u Austriji Zaklade Bischof Johann Weber (2005.-2006.).

Od 1. veljače 2007. godine zaposlena je u Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije na mjestu stručne suradnice. 2019. godine postaje tajnica iste ustanove. U kontinuitetu, od 2007. godine članicaje Komisije Hrvatske biskupske konferencije „Iustitiaet pax“ (od 2007. do 2009. bila je tajnica Komisije). Vanjska je suradnica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 2013. godine, a 2019. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka te suuredila nekoliko znanstveno-stručnih izdanja. Područje rada kojim se bavi uključuje proučavanje i promicanje sadržaja i tema socijalnog nauka Crkve, organizaciju simpozija, okruglih stolova, znanstveno-stručna predavanja, izdavačku djelatnost i socijalno zagovaranje.

Bila je članica školskog odbora (2009.-2011.) i pastoralna vijećnica (2000.-2005.). Članica je Društva katoličkih socijalnih etičara Srednje Europe – sada Vereinigung für Sozialethik in Mitteleuropa (2003.-). Suosnivačica je Ekumenskog foruma europskih kršćanki u Hrvatskoj (2001.).
Udana je i majka dvoje djece.

Dubravka Petrović Štefanac

Doc. dr. sc.

Tajnica Centra
Hrvatska biskupska konferencija

Mr. sc. Zvonimir Ancić – medijski suradnik Centra

Rođen je 1971. u Janjevu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom studiju Međunarodnih odnosa i sigurnosti. Trenutno je polaznik doktorskoga studija iz povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR) bio je dio prve postave toga medija Hrvatske biskupske konferencije koji je započeo s emitiranjem 1997. i ondje je u različitim redakcijama radio kao spiker, voditelj programa i urednik. Od 1999. do 2003. bio je urednik vjerskog programa na tome Radiju. Potom na poziv zagrebačkog nadbiskupa preuzima službu predstojnika Ureda zagrebačkog nadbiskupa za odnose s javnošću i tu je službu obnašao od 2003. do 2006.

Na plenarnom zasjedanju HBK u travnju 2006. imenovan je ravnateljem Hrvatskoga katoličkog radija, predstojnikom Tiskovnoga ureda HBK i glasnogovornikom HBK. Sve do 2018. bio je ravnatelj HKR-a, a još uvijek je u službi predstojnika Tiskovnoga ureda HBK i glasnogovornika HBK. Uz to je 2019. imenovan i suradnikom za medije Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK.

Za vrijeme ravnateljstva na HKR-u bio je član Izvršnog odbora, a u jednom mandatu i dopredsjednik, Hrvatske udruge radija i novina (HURIN), te je u tom svojstvu nekoliko godina sudjelovao u organizaciji Dana elektroničkih medija.

Tijekom pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj 2011. kao član crkvenog organizacijskog odbora sudjelovao je u vođenju Press centra koji je dobio najvišu ocjenu od predstavnice EBU-a i novinara koji su pratili papin pohod.
 
Član je Odbora HBK za sredstva društvenih komunikacija.
Oženjen je i otac je šestero djece.

Zvonimir Ancić

Mr. sc.

Medijski suradnik Centra
Hrvatska biskupska konferencija

Back to Top