Kontakt broj: 01/5635-041 - E-mail: snc@hbk.hr

Glavni cilj Socijalnog tjedna je da se kršćanski socijalni nauk primjenjuje na konkretno djelovanje u obnovi društva. U Hrvatskoj je do sada organizirano pet “Hrvatskih socijalnih tjedana” (dalje HST) i to: 1932., 1937., 1938., 1940. i, nakon stanke od 71 godine, ponovno 2011. godine. Kao ustanova Hrvatske biskupske konferencije Centar je preuzeo organizaciju 5. HST-a iz 2011. godine s temom Kultura rada u Hrvatskoj. Svih pet HST-a održano je u Zagrebu.

Back to Top