Ljudski rad i dostojanstvo radnika

Ljudski rad i dostojanstvo radnika te najavljene izmjene Zakona o radu bile su teme emisije Socijalni govor Crkve 8. listopada 2020. Gosti urednika emisije i stručnog suradnika Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK mr. sc. Zvonimira Ancića bili su predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i predsjednik uprave tvrtke Tokić Ivan Gadže.

Poslušajte emisiju

 

Preporuka je europske konfederacije sindikata da koronakriza ne koristi za izmjene radnog zakonodavstva pogotovo da se ne poduzimaju mjere koje bi išle na teret radnika, istaknuo je na početku Sever. Dodao je da se Vlada pravda time da je to bio dio njezinog predizbornog programa koji je nakon izbora ušao u program Vlade. Kao povod za izmjene navodi se i reguliranje rada od kuće i na daljinu što je postalo aktualno u dobra krize. Sever smatra da je taj povod neutemeljen budući da je hrvatski Zakon o radu dovoljno fleksibilan na tome području te je citirao čl. 95 Zakona koji kaže da radnik ima pravo na plaću u trenutku kad je sustav zablokiran pa ne može raditi ili kad mora raditi na izdvojenom mjestu rada, dakle izvan poduzeća.

U tim okolnostima poslodavac je dužan osigurati uvjete i opremu kao i dogovoriti radno vrijeme te je predviđen i dodatak ugovora o radu u takvim slučajevima te stoga Sever smatra da nije trebalo zbog toga započinjati proces izmjene Zakona o radu. Odgovarajući na pitanje što je to rad Gadže se najprije osvrnuo na ono što o tome kaže Katekizam Katoličke Crkve te istaknuo da su načela o radu koja se tamo spominju aktualna do danas pa tako i u ekonomiji. S druge strane sam rad nije stvarnost sama za sebe nego mu je potrebna i neka druga komponenata da bi bila oplemenjena u ljudskom društvo. Potom se osvrnuo na svoje osobno iskustvo gdje je s ponosom istaknuo da je iz radničke obitelji te je istaknuo da rad čovjeka čini dostojanstvenim. Bez obzira što je rad važan u njemu treba biti umjeren, jer prekomjerni rad iscrpljuje čovjeka i čini ga nezadovoljnim, rekao je Gadže. Govoreći o radu Sever je naglasio da je rad jedno od obilježja ljudske osobe koje ne smije biti čovjekova tlaka nego uravnoteženi dio života.

Bog je stvorio svijet i postavio čovjeka u njemu da nastavi kroz rad kao svojevrsni sustvaratelj svijeta iz koje proizlazi njegova uzvišenost. Rad treba biti dostojanstven, umjeren, da radnik od njega može dostojno živjeti, da ima dostojnu plaću, uvjete rada kao i radno vrijeme. Nažalost udomaćilo se govoriti o radnoj snazi, tržištu rada itd, ali rad i radnik nisu roba, upozorio je Sever. Sam naziv ekonomija govori o uređenom domu – oikonomia, a u jednom domu su svi jednako vrijedni i svatko doprinosi svojoj obitelji koliko može. Potom je razmatrano pitanje koliko je zapravo poznat socijalni nauk Crkve u sindikalnim i menađerskim krugovima. Istaknuto je kako su se sindikalisti iz komunističkoga vremena početkom 90-tih počeli jako zanimati i u svojem djelovanju koristiti papinske enciklike budući da je marksistička teorija kojom su se do tada nadahnjivali, padom komunizma otišla u ropotarnicu povijesti.

Među menađerima su vrijednosti dostojanstva ljudske osobe i solidarnosti vrlo aktualna tema iako ih se uvijek ne povezuje sa socijalnim naukom Crkve. Nažalost, socijalni nauk Crkve nije zastupljen u obrazovnim programima za buduće ekonomiste i menađere. Isusov nauk i primjer života si o danas vrlo nadahnjujući aktualni. Nema pravoga vodstva bez iskrenog služenja organizaciji i ljudima s kojima se radi. Maksimizacija profita kao izraz tradicionalog kapitalizma po mišljenju Gadže postaje stavom prošlosti, s čime se Sever nije složio budući da je koncentracija moći i bogatstva u rukama vrlo malog broja ljudi.

I enciklike govore o tome da se zakonima treba zaštiti radnike, jer se kapital uvijek sam za sebe pobrine, zaključio je Sever.