Socijalni nauk Crkve i identitet vjernika laika – Igor Jakobfi

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 16:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Ovu je emisiju pripremio Igor Jakobfi, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku.


RUKE NA BIBLIJI / FOTO: PIXABAY

Poslušajte emisiju

 
Možda kad govorimo o laicima nekome se učini da je riječ o nestručnim vjernicima, jer reći za nekoga da je laik ima prizvuk manjka stručnosti. No, to nije tako. Kada za nekoga kažemo da je vjernik laik pri tome, ni u kom slučaju, ne mislimo da je nedovoljno upoznat s vjerom ili da vjeru neprikladno živi. Riječ je naprosto o teološki preciznijem pojmu za one članove Crkve koje uobičajeno nazivamo vjernicima. Razlozi koji nalažu njegovu upotrebu, premda su važni, ipak imaju manji značaj u odnosu na prikriven sadržaj vjerničkog identiteta koji se u njemu krije. Zaputimo li se u njegovo otkrivanje, vrlo brzo ćemo uočiti kako se on skriva u blagu socijalnog nauka Crkve.

Naša nas vjera uči da su sve svjetovne stvarnosti primateljice Božje ljubavi. Zbog toga se zadaća Crkve ne iscrpljuje samo u prenošenju radosne vijesti o Kristu, već se od nje istovremeno očekuje da prožme i usavrši svijet evanđeoskim duhom. Premda su na to pozvani svi članovi Crkve, način na koji su pozvani laici je poseban. Oni su po samom načinu života uronjeni u svijet. Sve svjetovne zbilje mjesto su gdje ih Bog poziva da iznutra, poput kvasca, svjedočanstvom svog života pridonesu posvećenju svijeta i drugima otkriju Krista. To njihovo poslanje nije ništa manje crkveno u odnosu na ono koje imaju svećenici.

Kada izvršavanje svakodnevnih životnih aktivnosti obogaćuju evanđeoskom ljubavlju, laici u punom smislu vrše nezamjenjivu crkvenu službu, u odnosu na sve ostale službe u Crkvi. Njihova je prva i neposredna zadaća evangelizacija društvenog života, politike, gospodarskih odnosa, kulture, znanosti, umjetnosti, medija i svega drugoga od čega je sačinjen svjetovni život. U suprotnom, svakim povlačenjem iz svijeta, propuštanjem izgradnje općeg dobra ili pak njegovim razaranjem, laici ne ispunjavaju od Boga im povjereno poslanje, a prema tome, ni vlastiti laički identitet. Ipak, laici to ne mogu ostvariti sami. Svjesna toga, Crkva im prilazi svojim socijalnim naukom s namjerom da im pruži pomoć u pronalaženju odgovora u složenoj stvarnosti društvenog života. No, također i zahtijeva da blago toga nauka bude u temeljima svake njihove formacije. Stoga, mjera koliko laicima bude otkrivano blago socijalnog nauka Crkve bit će istovremeno i mjera koliko će oni u svakodnevnim životnim okolnostima čuti i razumjeti Božji poziv te ostvariti vlastiti identitet.

Na tragu toga, želja nam je u sljedeće dvije emisije u svjetlu socijalnog nauka Crkve tragati za odgovorom kako čuti i razumjeti vlastiti Božji poziv, kao roditelj u obitelji te kao građanin u domovini.

Mr. sc. Igor Jakobfi, asistent je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Diplomirao je teologiju u Đakovu i magistrirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Tajnik je Ureda za promicanje socijalnoga nauka Crkve Đakovačko-osječke nadbiskupije.