Jedinstvena vrijednost ljubavi – Dubravka Petrović Štefanac

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 16:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Emisiju je pripremila docentica Dubravka Petrović Štefanac, tajnica Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve.


Foto: PIXABAY

Poslušajte emisiju

U okrilju Crkve upoznajemo da smo svi stvoreni za Boga, iz njegove ljubavi, u njegovoj ljubavi i za njegovu ljubav iz koje nitko nije isključen. Iskustvo ljubavi omogućuje nam upravo Bog Stvoritelj, jer je On iz velike ljubavi prema ljudima i svijetu poslao i svoga Sina, Isusa Krista da nas spasi (usp. Iv 3, 16-21). Dar ljubavi predokus je raja. Ljubav predstavlja, također, veliku društvenu zapovijed. Ona poštuje druge i njihova prava. Ona zahtijeva ostvarivanje pravde i samo nas ona za to osposobljava. Ljubav nadahnjuje život koji postaje dar samoga sebe: ‘Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati’ (Lk 17,33)”.

Da bi se društvo učinilo čovječnijim, potrebno je, prema Kompendiju socijalnog nauka Crkve, ponovno vrednovati ljubav u društvenom životu s ciljem njezinoga pretvaranja na političkoj, gospodarskoj, kulturnoj razini, u trajnu i vrhovnu normu djelovanja (usp. Kompendij br. 582). Kršćanin bi na ljubav trebao moći gledati kao na počelo i posljednji cilj. Uostalom jedine dvije zapovijedi koje nam je Isus Krist ostavio, zapovijedi su ljubavi. Nerazdvojivo je bogoljublje od čovjekoljublja, jer se tek iz konkretnoga, provjerljivog odnosa prema čovjeku iščitava i odnos prema Bogu (usp. Mt 25,40).

Onako kako se kršćanin odnosi prema drugome tako će se i njemu mjeriti, jer ljubav nikada nije i ne može biti samo apstrakcija. I Papa Franjo u socijalnoj enciklici Fratelli tutti. O bratstvu i socijalnom prijateljstvu ističe da je ljubav snaga koju Bog ulijeva kako bi se čovjek mogao otvoriti prema drugim ljudima (usp. Papa Franjo, FT, 91). Računajući s Bogom i ne ograničavajući se samo na područje odnosa bliskosti ili subjektivne aspekte djelovanja za drugoga, kršćanin o ljubavi mora ponovno promisliti u njezinoj istinskoj valjanosti temeljnog i općeg kriterija cjelokupne socijalne zbilje. Put kojega naznačuje ljubav osobito u čovjekovoj duhovnoj dimenziji života, prema riječima pape Benedikta XVI. a koje novodi papa Franjo u enciklici Fratelli tutti postaje zapravo „kriterij prosuđivanja koji u konačnici određuje vrijednost ili bezvrijednost ljudskoga života“ (Papa Franjo, FT, 92).

Kao kršćani i ljudi dobre volje veselimo se iskustvu otvaranja naših srca drugima.

 

Kada se govori o ljubavi, uvijek se govori i o slobodi, jer ljubav bez slobode nije ljubav. Budući da je ljubav slobodna, ona traži i slobodan odgovor, koji nerijetko zahtijeva promjenu mentaliteta i promjenu života. Stoga kao kršćani i ljudi dobre volje veselimo se iskustvu otvaranja naših srca drugima. Nemojmo se obeshrabriti, zatvoriti u sebe, prepustiti ravnodušnosti i apatiji nego dopustimo da u susretu s drugima ljubav u nama stvara nove veze i učvršćuje one stare te proširuje naše postojanje.

Dubravka Petrović Štefanac diplomirala je na Filozofsko-teološkom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta 2001. godine. Nakon prve godine poslijediplomskog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu od 2002. godine nastavila je studij na Katoličko-teološkom fakultetu Karl-Franzen na Sveučilištu u Grazu (Austrija). Doktorirala je 2006. godine s temom „Der Einfluss der Katholischen Kirche Kroatiens auf die soziale Situation des Landes nach dem Wendepunkt im Jahr 1990 bis 2005. Hirtenbriefe und Lehramt der Kardinäle Franjo Kuharić und Josip Bozanić; wissenschaftliche Symposien und Kongresse mit sozialer Thematik“ (Utjecaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj na društvenu situaciju zemlje nakon promjene 1991. do 2005. Poslanice i učiteljstvo dvojice kardinala, Franje Kuharića i Josipa Bozanića; znanstveni simpoziji i kongresi socijalne tematike). Znanstvena suradnica je od 2013., a docentica od 2019. godine. Vanjska je suradnica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i do ove ak.god. također na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Zbog izvrsnosti i angažiranosti dobitnica je stipendije Biskup Johann Weber (2005.-2006.). Suosnivačica je Ekumenskog foruma europskih kršćanki u Hrvatskoj (2001.). Od 2007. članica je Komisije HBK „Iustitia et pax“, a od 2019. tajnica Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve.