Mladi i socijalni nauk Crkve

Emisija Socijalni govor Crkve 18. ožujka 2021. bila je posvećena mladima. Gosti su bili Matea Vidulić, asistentica na studiju komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu,
Ingrid Omerzo magistrica ekonomije zaposlena u struci i studentica na doktorskom studiju Sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Luka Draganić, student 4. godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


INGRID OMERZO, MATEA VIDULIĆ, LUKA DRAGANIĆ I ZVONIMIR ANCIĆ

Poslušajte emisiju

 

Matea Vidulić, Ingrid Omerzo i Luka Draganić sudjelovali su u radu 1. festivala socijalnog nauka Crkve čija je tema bila „Memorija budućnosti. Ekonomija-inovacija-ekologija“, a organiziralo ga je Hrvatsko katoličko sveučilište u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK. Odgovarajući na pitanje kad se prvi put susrela sa socijalnim naukom Crkve Vidulić je rekla da je to bilo na studiju na HKS-u, ali da je sve što je i prije radila tijekom osnovne i srednje škole zapravo sve bilo u duhu načela socijalnog nauka. Isto tako sudjelovala je i na radionicama socijalnog nauka Crkve koje su u Ženskoj općoj gimnaziji kod sestara milosrdnica u Zagrebu vodili prof. dr. Stjepan Baloban i prof. dr. Mirko Mataušić. Omerzo je studirala ekonomiju u Zagrebu i proučavajući porijeklo uzajamnih financijskih institucija o kojima je pisala članak došla je do zaključka da su te institucije osnivali svećenici na temelju katoličkog socijalnog nauka. To ju je ponukalo da se ozbiljnije pozabavi i papinskim enciklikama koje su govorile o socijalnom nauku Crkve. Draganić je dospio na festival tako što ga je na sudjelovanje pozvao dr. Jakša Krišto nakon što je u životopisu istaknuo da je voditelj formacije u Franjevačkoj mladeži. Gosti su istaknuli da su čitali papinske enciklike koje imaju poseban stil ali su razumljivi i treba ih proučavati. Kako bi se socijalni nauk Crkve približio mladima trebalo bi ga popularizirati na njima razumljiv način možda izradom kratkih videa i tome slično, rekla je Vidulić. Govoreći o svojem sudjelovanju u prošlogodišnjem globalnom događaju o Franjinoj ekonomiji Omerzo je istaknula da se program nastavlja i da se uključuje još mladih ljudi.
U razgovoru je istaknuta nužnost umrežavanja vjernika, napose mladih, na svim razinama oko različitih projekata koji kao osnovu imaju socijalni nauk Crkve. Mladi su pozvali sve one koji im se žele pridružiti i oko projekta Festivala socijalnog nauka Crkve i jave im se putem mail adrese festival.snc@unicath.hr. U nastavku je istaknuto kako bi bilo jako dobro da se na ekonomskom fakultetu barem kao izborni kolegij uvede Socijalni nauk Crkve kako bi se studenti ekonomije što bolje upoznali s bogatstvom toga nauka.