Naša majka Zemlja: Svijet stvoren kao dar!

U kršćanskoj obiteljskoj reviji Kana objavljeni su u povodu Dana planeta Zemlje prigodni ulomci govora pape Franje o ekologiji iz knjige Naša majka Zemlja.


PLAKAT I NASLOVNICA – KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

ZAGREB (IKA)
Svake se godine 22. travnja obilježava Dan planeta Zemlje kako bi se jačala svijest ljudi prema prirodnom okolišu. Različitim događanjima i akcijama u cijelome svijetu nastoji se ukazati na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnoga onečišćenja te potaknuti svijest o problemu zagađenja okoliša. Obilježavanje međunarodnoga Dana planeta Zemlje prigoda je obnoviti svoju obvezu ljubavi prema zajedničkom domu i brizi o njemu, kao i o najslabijim članovima naše obitelji. U trenutačnoj tragičnoj pandemiji koronavirusa samo se zajednički i preuzimajući na sebe brigu o najslabijima, može pobijediti globalne izazove. Naime, kako papa Franjo naglašava, „trebamo rasti u svijesti o brizi za zajednički dom“.

Papa Franjo dosljedno poziva na ovu neodgodivu zadaću i ističe važnost cjelovite vizije i globalne suradnje, gdje se cijela ljudska obitelj, odnosno cijelo čovječanstvo ima ujediniti u traženju održivog i cjelovitog razvoja i treba biti spremno „raditi zajedno na izgrađivanju našega zajedničkog doma“. Papina je ekologija cjelovita jer obuhvaća sva Božja stvorenja, prirodne odnose na planetu Zemlji i društvene odnose u ljudskim zajednicama. To je briga za zajednički dom!

Papa piše: Sve što postoji, postoji, dakle, kako bi moglo »živjeti« kao Bog, to jest kao dar, kao primljena i dana ljubav, no stvoreno to može živjeti samo po čovjeku. Samo u čovjeku, mikrokozmosu koji u sebi sažima svemir, ali koji živi od daha koji je osobni Bog izravno udahnuo u njegovo lice, svijet može odgovarati njegovoj tajnoj sakramentalnosti, to jest biti viđen kao dar. Dar je uvijek osobna stvarnost: na neki način sadržava onoga koji ga je darovao i traži od onoga kojemu je darovan da ga upravo vidi tako, kao čistu stvarnost lica darovatelja, dar darovan kako bi prepoznao da si ljubljen i kako bi od života drugog čovjeka učinio zajedništvo sa sobom. Čovjekova je zadaća na slobodan i kreativan način odgonetnuti otkrivanje toga dara. Osim toga, čovjekova je zadaća uzeti svijet u svoje zajedništvo s Bogom.