Laudato Si’ tjednom završava posebna obljetnička godina Enciklike o brizi za zajednički dom

Papa Franjo je nakon molitve Kraljice neba tijekom nedjeljnoga podnevnog nagovora, 16. svibnja, istaknuo važnost Laudato Si’ tjedna kojim će završiti Laudato Si’ posebna obljetnička godina, objavio je Vatican News.

VATIKAN/IKA

PETA OBLJETNICA ENCIKLIKE LAUDATO SI’

Sveti Otac zahvalio je Dikasteriju za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, kao i brojnim organizacijama koje su pristupile inicijativi Laudato Si’ tjedna. Na kraju nedjeljnoga podnevnoga nagovora spomenuo je tu inicijativu, organiziranu, kako je rekao, da bi nas poučila sve više slušati vapaj Zemlje i vapaj siromašnih. Pritom je sve pozvao na sudjelovanje.

Cilj Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, zajedno s Globalnim katoličkim klimatskim pokretom, Međunarodnim unijama generalnih poglavara i poglavarica, Međunarodnim Caritasom, Družbom Isusovom i ocima franjevcima, je odrediti crte zauzimanja tijekom sljedećih godina. Otkako je objavljena enciklika pape Franje o cjelovitoj ekologiji, Crkva i katolici u cijelom svijetu postigli su značajan napredak na njihovu putu ekološkoga obraćenja, poručili su iz Dikasterija koji je 16. svibnja prošle godine, u dogovoru s papom Franjom, u prigodi pete godišnjice enciklike, potaknuo Laudato Si’ tjedan i Laudato Si’ posebnu obljetničku godinu.

Ovogodišnji Tjedan obilježit će završetak Godine, pokazujući koliko su se u tom vremenu stvari promijenile. Međutim, put koji valja prijeći još je dug, a u ovom ključnom trenutku do kojega nas je dovela pandemija koronavirusne bolesti, vrijeme je da ponudimo jasan plan za sljedeće desetljeće, ističe se u jednom priopćenju.

Laudato Si’ tjedan također će biti prilika za predstavljanje novoga sredstva koje će svima pomoći u sljedećim etapama njihova hoda. Riječ je o Platformi incijativā Laudato Si’, kojoj će se moći pristupiti putem službene vatikanske mrežne stranice Laudato Si’. Cilj platforme je okupiti glavne crkvene partnere kroz razne akcije i događaje, širiti dalje „Evanđelje stvorenoga“ putem misijskoga poslanja, zazvati Duha Svetoga i zagovor Djevice Marije na katoličko zauzimanje oko brige o stvorenomu te uključiti kontemplativne redove u molitvu za to, objašnjeno je u priopćenju.

Kao i prošle godine, ovogodišnji Laudato Si’ tjedan potaknuo je Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, u suradnji posebno s Globalnim katoličkim pokretom za klimu koji podupire sudjelovanje u toj inicijativi više od 150 katoličkih partnera, objavio je Vatican News.