Pozdravni govor pročelnika Centra, prof. dr. sc. Stjepana Balobana na otvorenju međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi“

Zagreb, 4. lipnja 2021.

Poštovani organizatore i suorganizatori, cijenjene predavačice i predavači, poštovane sudionice i sudionici!

Uime Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije srdačno pozdravljam glavnog organizatora međunarodne znanstvene konferencije Laudato si’. – prema klimatskoj i društvenoj pravdi. To je Hrvatsko katoličko sveučilište koje se preko Katedre za teologiju projektom CROLAUDATOSI’ uključilo u promicanje i primjenu, za vrijeme u kojem živimo, iznimno važnog sadržaja Laudato si’, socijalne enciklike o brizi za zajednički dom.

Pozdravljam sve suorganizatore ove međunarodne konferencije, a posebno Franjevačku mladež i Franjevački svjetovni red – Hrvatska koji su od početka u projektu CROLAUDATOSI’. Iza svake inicijative i organizacije stoje ljudi koji podnose glavni teret organizacije, a to su u ovom slučaju doc. dr. sc. Zoran Turza sa vrijednim i brojnim suradnicima na HKS-u i izvan njega.
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK-e se, u svojim mogućnostima, sa zadovoljstvom uključio u organizaciju ove međunarodne konferencije i to kao suorganizator preko tajnice Centra, doc. dr. sc. Dubravke Petrović Štefanac.

Socijalna enciklika Laudato si’ – o brizi za zajednički dom je u proteklih šest godina od njezina objavljivanja (24. 05. 2015.) postala svojevrsni znak vremena za život i djelovanje Katoličke Crkve kako „ad intra“ tako osobito „ad extra“. Pokrenula je brojne inicijative unutar Katoličke Crkve; istina, te inicijative se više odvijaju u krajevnim Crkvama izvan nego u Europi.
Prošle godine u svibnju se slavila peta obljetnica „Laudato si’, a nakon toga od 24. svibnja prošle do 24. svibnja ove, 2021. godine „Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja“ i papa Franjo proglasili su Posebnu godinu obljetnice „Laudato si’“ sa željom da se u pojedinim krajevnim Crkvama obilježi različitim aktivnostima. Za tu prigodu je u Vatikanu objavljen dokument Na putu prema brizi za zajednički dom. Pet godina od Laudato si’“ (18. 06. 2020.). Riječ je o knjizi, svojevrsnom udžbeniku, koji sadržava konkretne prijedloge za djelovanje crkvenih institucija, vjernika laika i svih ljudi dobre. Nažalost, prošla je Posebna godina Laudato si’, a da ta važna knjiga nije objavljena na hrvatski jezik. Riječ je o propuštenoj prigodi u prošlosti, ali ta knjiga može u budućnosti biti izvrsno pomagalo za aktivnosti vezane uz Laudato si’. Posebno zbog toga jer su 25. svibnja ove godine kao nastavak Posebne godine obljetnice Laudato si’ „Dikasterij za cjeloviti ljudski razvoj“ i papa Franjo pokrenuli jednu novu inicijativu pod nazivom Akcijska platforma Laudato si’. Riječ je o sedmogodišnjem projektu koji ima za cilj pokrenuti različite konkretne akcije u crkvenom ali i u društvenom životu i učiniti ih vidljivima na zajedničkoj platformi. Sve je vezano uz simbolički biblijski broj sedam: sedam godina trajanja, sedam ključnih područja i sedam ciljeva. Spomenimo tek sedam glavnih područja u brizi za zajednički dom: obitelj; župe i biskupije; škole i sveučilišta; bolnice i centri za skrb; gospodarstvo (radnici, poduzeća…); skupine, pokretni i organizacije te redovničke zajednice.

Opravdano je pitanje: Hoće li i kako će Crkva u Hrvatskoj reagirati na te poticaje iz Vatikana? Posla ima puno, a čini se da nedostaje radnika!

U Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve smo u rujnu prošle, 2020. godine, organizirali međunarodni simpozij i objavili zbornik radova pod naslovom „Laudato si’. Kako mijenjati stil života?. Uz to je bilo i drugih inicijativa Centra, posebno u emisijama na Hrvatskom katoličkom radiju „Blago socijalnog nauka Crkve“ i „Socijalni govor Crkve“. No u crkvenom životu na razini cijele Hrvatske su izostali konkretniji poticaji koji bi imali većega odjeka u pastoralnom radu na župama, u katehizaciji, u radu s odraslima kao i u aktivnostima vjernika laika u društvenom životu.

U odnosu na takvu situaciju još veće značenje imaju aktivnosti HKS-a vezane uz poruke i poticaje „Laudato si’“. Ova međunarodna konferencija je izvrsna prigoda da se pod interdisciplinarnim vidom produbi tematika cjelovite ekološke vizije socijalne enciklike pape Franje „Laudato si’“.
Svim sudionicima ove međunarodne konferencije želim plodonosan rad i puno zajedničkog uspjeha u otkrivanju socijalne enciklike pape Franje „Laudato si’“ kao socijalno – etičkog i duhovnog kompasa u vremenu u kojem živimo.