Ususret 6. hrvatskome socijalnom tjednu

Gosti urednika Zvonimira Ancića u emisiji Socijalni govor Crkve 14. listopada 2021. godine bili su predsjednik Programskog odbora Tjedna, prof. dr. Gordan Črpić te voditelji tematskih cjelina znanstveni savjetnik, dr. Dražen Živić (demografija), izv. prof. dr. Mario Bara (iseljavanje – useljeništvo i povratništvo) i dr. Neven Šimac (migracije). U emisiji je najavljeno održavanje Šestoga hrvatskoga socijalnog tjedna pod naslovom Demografija – iseljavanje – migracije koji se imao održati u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije 22. i 23. listopada 2021.


GORDAN ČRPIĆ, MARIO BARA I ZVONIMIR ANCIĆ


 

Socijalni tjedni su krenuli iz Francuske i Španjolske početkom 20 stoljeća, rekao je na početku emisije dr. Šimac uključujući se telefonom iz Pariza, a pokrenuli su ih takozvani socijalni kršćani, ljudi koji danas kažu vrlo jednostavno „mi smo socijalni jer smo kršćani“. U Francuskoj je dosada održano preko 90 socijalnih tjedana, u Španjolskoj je bilo slično ali je u međuvremenu zamrla njihova tradicija, a u Hrvatskoj ih je pokrenuo socijalno vrlo angažirani nadbiskup Alojzije Stepinac. On je organizaciju prepustio laicima koji su između 1930. i 1940. organizirali četiri hrvatska socijalna tjedna. Obnovljeni su 2011. kad je održan peti po redu. Govoreći o svojem tematskom području migracijama dr. Šimac je istaknuo kako je veliki migracijski val pokrenut poslije 2010. i napose nakon 2015. kad su se zahuktali ratovi. Preko 82 milijuna ljudi je moralo pobjeći iz svojih zemalja ili se pak izmjestiti s jednog mjesta na drugo unutar granica svoje države i to zbog ratova ili pak klimatskih promjena. Oko 30 milijuna je svoje sklonište našlo u susjednim, najčešće siromašnim, zemljama. Ukupno oko 280 milijuna ljudi živi izvan zemlje u kojoj su rođeni. Upozorio je da treba razlikovati između migranata i azilanata koji traže pravnu zaštitu zbog progona u svojoj zemlji. Crkva je još od 5. stoljeća počela štititi progonjene ljude naglasio je dr. Šimac te ukratko predstavio teme i predavače o migracijama na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu.
Dr. Črpić je podsjetio da je još 1900. održan prvi hrvatski socijalni sastanak i to samo nekoliko godina nakon prve socijalne enciklike Rerum novarum. Kršćanstvo od samih početaka ističe važnost socijalnog angažmana stavljajući u središte čovjeka i njegovo dostojanstvo. Govoreći o temi tjedna demografija, iseljavanje, migracije istaknuo je da se tema nametnula sama po sebi. Riječ je o najaktualnijoj problematici u Hrvatskoj koja proživljava tešku demografsku krizu. Komentirajući razmjere demografske krize dr. Živić, koji se javio telefonom iz Vukovara, rekao je kako je stanje zabrinjavajuće jer nema stabilnosti kad se događa takva depopulacija. Krajnje je vrijeme da se nešto učini po tom pitanju jer je statistika neumoljiva. Stari nam stanovništvo, mladi iseljavaju i jednostavno odumiremo. Unatoč alarmantnoj situaciji odgovorni ne poduzimaju gotovo nikakve mjere da se promjene trendovi. Postoje neke mjere koje su nedostatne i često neiskrene istaknuo je dr. Živić. Upozorio je da treba poraditi na demografskoj revitalizaciji u čemu može pripomoći povratak naših iseljenika ako i doseljavanje ljudi iz drugih država pazeći pritom na nacionalne interese. Dr. Živić je ukratko predstavio glavne teme i predavače na 6. Hrvatskom tjednu o tematskom području demografije.
Iseljavanje iz Hrvatske je nešto što se stoljećima događa. U novije vrijeme potaknule su ga gospodarska kriza 2008. i ulazak Hrvatske u EU 2013., istaknuo je dr. Bara, upozorivši na nešto što se prije nije događalo a to je da se iseljavaju cijele obitelji. Prije su naime muškarci odlazili na rad u inozemstvo, a obitelji su ostajale u Hrvatskoj. Uz iseljavanje na 6. hrvatskomE socijalnom tjednu bit će govora i o useljavanju i povratništvu, to jest ozbiljno će se promišljati na koji način nadoknaditi izgubljeno stanovništvo zbog iseljavanja i prirodnog pada. Ne treba gajiti iluziju da će se previše ljudi vratiti, jer se u prosjeku vrati svega jedna trećina iseljenika, ali da unatoč tome treba tražiti načina kako da ih se privuče natrag u domovinu istaknuo je dr. Bara te ukratko predstavio teme i predavače iz svoje tematske cjeline.
U emisiji je istaknuto kako se tjedan organizira jednim dijelom uživo u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije gdje će sudjelovati po jedan do dva predstavnika iz svake nad/biskupije, a da će se u nad/biskupijskim središtima okupiti sudionici koji će zajedno online pratiti plenarna predavanja i rad u panelima