Sinodski hod Crkve i dijalog I. – Glas Koncila

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 16:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, koji je i idejni organizator emisije. Emisiju su pripremili teolozi i novinari Glasa Koncila i Maloga koncila Darko Grden i Ines Ćurković.

Poslušajte emisiju