Simpozij Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve – Dubravka Petrović Štefanac

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 16:30 emitira HKR u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Emisiju je pripremila docentica Dubravka Petrović Štefanac, tajnica Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve. Povodom 25 godina od službenog otvaranja Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, koji je ustanova Hrvatske biskupske konferencije, u studenome 2023. godine Centar je organizirao dvodnevni simpozij s naslovom Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj.

 

FOTO: IKA
17.01.2024.

Svečanosti ili skupovi upriličuju se povodom obilježavanja raznih obljetnica, najčešće u obliku svečanih akademija, na kojima se, uz prigodni kulturno-umjetnički program, govori o motivima nastanka, razvoju, raznim uspjesima i značajkama subjekta čija se obljetnica obilježava. Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve svoj srebrni jubilej obilježio je svečanom akademijom takvog formata. No, kao ustanova kojoj je zadatak, između ostaloga, pripremati i izdavati znanstvene publikacije s područja socijalnog nauka Katoličke Crkve, a to nužno pretpostavlja izvjesno znanje i poznavanje vremena i prilika u kojima se živi i radi, za 25. obljetnicu službenog otvorenja Centar je pripremio i organizirao dvodnevni znanstveni simpozij. Čini se da se u ovom kontekstu može povući svojevrsna paralela te se može reći da je takav način obilježavanja srebrnog jubileja na tragu prakse koja postoji od samih početaka sustavnog razvoja socijalnog nauka na razini opće Crkve. Naime, tijekom razvoja kroz povijest pape su obljetnice važnih, socijalnih enciklika obilježavali „radno“. Drugim riječima objavljivanjem novog socijalnog dokumenta pape su davali na važnosti prethodnom dokumentu, ali je cilj objavljivanja novoga teksta u socijalnom ozračju ponajprije bio hvatanje u koštac s novim socijalnim pitanjima i izazovima trenutka kao i anticipacija budućih putova te možebitnih stranputica.

Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj, kako je glasio naslov simpozija, dobro je promišljen odabir kojim je Centar želio i u obilježavanju obljetnice ostati prepoznatljiv po svojemu radu. Naime, kvalitetna priprema i organizacija znanstvenih simpozija kojima su se nerijetko kroz minulo razdoblje djelovanja Centra otvarale nove teme u crkvenoj i široj društvenoj stvarnosti, jedno su od njegovih dugogodišnjih obilježja. Stoga se i ovim simpozijom, uz obradu pojedinih tema, koje polaze od pretpostavke uočavanja, analiziranja pa i potrebnih argumentiranih sugestija o zatečenim, postojećim činjenicama željelo iskoračiti prema naprijed. Gledano iz sadržajnog i metodološkog kuta, simpozij o Promicanju i oživotvorenju socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj želio je na neki način hrabro pokušati ići u smjeru pronalaženja novih mogućnosti, koje su kadre odgovoriti na mijenjanje ustaljenih obrazaca ponašanja i prihvaćenih te dobro poznatih svakodnevnih životnih navika. Poticaji za organizaciju simpozija proizašli su iz bogatog sadržaja Kompendija socijalnog nauka Crkve, koji je bio, koji jest a i nadalje će biti nadahnuće za nova promišljanja. Uz brojne druge socijalne dokumente kao i misli dvojice prijašnjih papâ, osobito pape Ivana Pavla II. za kojeg je socijalni nauk Crkve „instrument evangeliazcije“ (Ivan Pavao II., CA, br. 54) te Benedikta XVI. koji je socijalni nauk definirao kao „ljubav u istini u društvenim pitanjima“ (Benedikt XVI., CV, br. 5), Centar je spomenutim simpozijom, konkretno izborom tema i predavačica odnosno predavača, želio socijalni nauk Katoličke Crkve nanovo promisliti. Stoga je simpozij ponudio razmišljanja o socijalnom nauku i njegovoj primjeni u praksi, o socijalnom nauku kao kriteriju za etičko-moralno djelovanje u javnom životu, o ulozi koju on ima u teološkoj formaciji kao i u važnom procesu oblikovanja savjesti. Socijalni nauk je stavljen u suodnos sa sociologijom, gospodarstvom, političkim životom, medijima, promatrano je njegovo oživotvorenje u kontekstu obrazovnog sustava s dominantnom vjeronaučnom nastavom ali i unutar života i djelovanja crkvenih udruga. Simpozijom nije zaobiđena jedna od zasigurno najizazovnijih tema sadašnjeg trenutka a to je tema o suvremenoj migracijskoj krizi. S obzirom na naslov simpozija razumljivo je da su promišljanja o socijalnom nauku Crkve u Hrvatskoj uključila i ustanovu Hrvatske biskupske konferencije, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve o kojemu se govorilo na temelju bogate baštine ali i u perspektivi njegovog daljnjeg djelovanja. Svojevrsnom završetku simpozija pečat je dao Okrugli stol koji se iz različitih aspekata, između ostaloga kroz pogled komunikologinje, dvojice sociologâ, liječnice, sindikalista i poslodavca, stručnjakinje za pitanja ekologije i teologa, bavio primjenom socijalnog nauka Crkve u konkretnoj hrvatskoj stvarnosti.

Iako su glavni protagonisti socijalnog nauka Crkve ponajprije teolozi, simpozij naslova Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj pokazao je da je uloga brojnih intelektualaca i svih stručnjaka iz različitih područja života, koji su otvoreni za upoznavanje ali i djelovanje prema poticajima i smjernicama koje socijalni nauk Katoličke Crkve posjeduje, uistinu nenadomjestiva. Put je to kojim se u sve zamršenijem svijetu jedino može izgrađivati društvo koje će biti po mjeri i u službi čovjeka, kako njegovog dostojanstva s pripadajućim pravima i slobodama, tako i njegovog poziva.

Dubravka Petrović Štefanac

Dubravka Petrović Štefanac diplomirala je na Filozofsko-teološkom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta 2001. godine. Nakon prve godine poslijediplomskog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu od 2002. godine nastavila je studij na Katoličko-teološkom fakultetu Karl-Franzen na Sveučilištu u Grazu (Austrija). Doktorirala je 2006. godine s temom „Der Einfluss der Katholischen Kirche Kroatiens auf die soziale Situation des Landes nach dem Wendepunkt im Jahr 1990 bis 2005. Hirtenbriefe und Lehramt der Kardinäle Franjo Kuharić und Josip Bozanić; wissenschaftliche Symposien und Kongresse mit sozialer Thematik“ (Utjecaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj na društvenu situaciju zemlje nakon promjene 1991. do 2005. Poslanice i učiteljstvo dvojice kardinala, Franje Kuharića i Josipa Bozanića; znanstveni simpoziji i kongresi socijalne tematike). Znanstvena suradnica je od 2013., a docentica od 2019. godine. Vanjska je suradnica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Zbog izvrsnosti i angažiranosti dobitnica je stipendije Biskup Johann Weber (2005.-2006.). Suosnivačica je Ekumenskog foruma europskih kršćanki u Hrvatskoj (2001.). Od 2007. članica je Komisije HBK „Iustitia et pax“, a od 2019. tajnica Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve.