Župa kao zajednica ljubavi – Igor Jakobfi

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 16:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Ovu je emisiju pripremio Igor Jakobfi, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku.


RUKE NA BIBLIJI / FOTO: PIXABAY

Poslušajte emisiju

 
Upitamo li prosječnog vjernika što znači biti član nekog društva ili udruge, zasigurno nećemo ostati bez preciznog odgovora. Naš sugovornik zasigurno bi znao navesti veliku većinu dužnosti i prava koje članstvo u određenom društvu pretpostavlja, a da možda nije, niti će ikada biti njegov član. Međutim, upitamo li ga što znači biti član župe kojoj pripada, preciznost i točnost odgovora vjerojatno bi se razlikovala od odgovora na prethodno pitanje.

Teško da ćemo sadržajno dobiti odgovor prema kojemu biti član župe, a znači sudjelovati u trajnom izgrađivanju duboke uzajamne ljubavi i sakramentalnog zajedništva vjernika s Kristom. Mogući izostanak ovakvog ili sličnih odgovora, koji će naglasak staviti na sakramentalno zajedništvo ljubavi s Kristom, više bi govorio o župi kojoj naš sugovornik pripada, nego o njemu samom. U kontekstu našeg promišljanja o ulozi župe u odgoju za socijalni nauk, neizostavno nam se nameće pitanje: Koliko naši vjernici imaju praktičnog iskustva da su župe kojima pripadaju zajednice ljubavi? Mogli bismo otići korak dalje i postaviti si pitanje: Koliko su naše župne kateheze djece i odraslih obogaćene konkretnim sadržajima socijalnog nauka?

Koliko god bi bilo za očekivati da je socijalni nauk zauzeo povlašteno mjesto u našim katehezama, iskustvo nas uči da, nažalost, nije. Taj manjak, premda zabrinjavajući, ne smije postati izgovorom za zatvaranje u malodušje i jadikovanje jer nije onako kako bi trebalo biti. Naprotiv, mora postati poticaj da vlastitu župu, upravo onakvu kakva trenutno jest, počnemo izgrađivati kao zajednicu ljubavi.

Na to da ljubav nije tek neki puki dodatak crkvenom zajedništvu, već bitan dio njegovog identiteta, podsjeća nas i papa Benedikt XVI. kada kaže da je kršćanska ljubav zadaća svakog pojedinog vjernika, jer za Crkvu ljubav nije neka vrsta društvenog dobročinstva, koje se može mirne duše prepustiti i drugima, već je to dio njezine naravi i nužan izraz samog njenog bića.

Kao takva, ljubav je zadaća kako svakoga pojedinog vjernika, tako istovremeno i zadaća cijele Crkve na svim njezinim razinama. Prema tome, i život župne zajednice mora biti prožet ljubavlju. Ljubav mora postati njezin znak raspoznavanja, po življenoj ljubavi, župa je svjetionik građanskoj zajednici u kojoj je utjelovljena i tek kao takva plodno tlo za dublje sadržajno upoznavanje socijalnog nauka. Polazište za izgradnju tako shvaćene župe, mora biti obnova sakramentalnog života po kojemu će se, i na iskustvenoj razini, moći očitovati ljubav i međusobna uzajamnost svih njezinih članova.

Na kraju, istaknimo nekoliko praktičnih smjernica uz pomoć kojih se, bez mnogo truda, može učiniti mnogo. Prvo, trebali bismo redovito pripremati nedjeljne molitve vjernika, prilagođene aktualnim crkvenim, gradskim, seoskim ili državnim okolnostima, po kojima će župna zajednica i na vidljiv način, očitovati svoju skrb za radosti i nade, žalosti i tjeskobe svojih sužupljana i sugrađana. Drugo, trebali bismo, barem u vremenu velikih ispovijedi, priređivati pokornička bogoslužja koja će razvijati svijest, ne samo o osobnoj, već i o društvenoj dimenziji grijeha i pomirenja. Treće, trebali bismo oblikovati i provoditi pučke pobožnosti na način, da one doprinose razvoju socijalne dimenzije duhovnosti, a ne da potiču zatvaranje u duhovnu privatnost. Navedene i slične smjernice, premda malene, mogu polako, ali itekako sigurno i postojano izgrađivati u našim župama pogodno ozračje za odgoj u socijalnom nauku Crkve.

Mr. sc. Igor Jakobfi, asistent je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Diplomirao je teologiju u Đakovu i magistrirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Tajnik je Ureda za promicanje socijalnoga nauka Crkve Đakovačko-osječke nadbiskupije.