Socijalni nauk Crkve – instrument za djelovanje udruga vjernika laika – Igor Jakobfi

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 9:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Ovu je emisiju pripremio Igor Jakobfi, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku.


Knjiga / Foto: Pixabay

Poslušajte emisiju

 
U posljednjih tridesetak godina, vjernici laici obogatili su hrvatsko društvo mnogobrojnim vjerničkim udrugama, udruženjima i zajednicama, koje po svojoj naravi jesu i trebaju biti, neizostavna spona između župe i biskupije s jedne, i civilne javnosti s druge strane.

Premda raznovrsne, prema karizmama, strukturama i konkretnim djelovanjima, uočljivo je da među njima prevladavaju dvije vrste: molitveno – duhovne i humanitarne. Mnoge od njih, posebno one humanitarne, jesu veliki, ali još uvijek nedovoljno iskorišten potencijal za odgoj u socijalnom nauku Crkve. U odnosu na župne zajednice i pripadajuće im karitativne skupine, humanitarne udruge vjernika laika imaju mnogobrojne prednosti za izgradnju društvenog ozračja koje je pogodno za promicanje i prihvaćanje vrijednosti socijalnog nauka od strane civilne javnosti. Jedna od najvažnijih svakako jest njihova specifična samostalnost u odnosu na crkvene strukture, a koja im pruža prostor za raznovrsne načine djelovanja, upravljanja i mogućnost prihvaćanja u članstvo i onih koji nisu katolici ili vjernici.

Civilno pravna osobnost osigurava njihovim društvenim aktivnostima civilni legitimitet, bez kojega je danas u društvu gotovo nemoguće postojati, humanitarno djelovati ili pak, po socijalnom zagovaranju, civilnu javnost i zakonodavstvo oblikovati. Nadalje, promatrano iz perspektive civilne javnosti, humanitarne udruge vjernika laika sadrže manje naglašen vjerski identitet te kao takve, u određenim situacijama, lakše dopiru do onih manje naklonjenih vjeri i Crkvi.

Posljedično tomu, njihove se aktivnosti mogu učiniti pristupačnijima za ljude koji nisu naklonjeni vjeri ili Crkvi, a koji bi u njima željeli volontirati, donirati ili s njima surađivati na društveno korisnim projektima. Svi oni koji se možda iz čisto humanih razloga uključuju u aktivnosti humanitarnih udruga vjernika laika, zasigurno neće preko noći postati katolici. No, već njihovo samo uključenje u rad jedne katoličke udruge, poziv je laicima koji te udruge vode, da tragaju za postupnim i dugoročnim modelima po kojima će svoje djelovanje, utemeljeno na vrijednostima socijalnog nauka, koristiti kao mudri instrument evangelizacije.

Mr. sc. Igor Jakobfi, asistent je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Diplomirao je teologiju u Đakovu i magistrirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Tajnik je Ureda za promicanje socijalnoga nauka Crkve Đakovačko-osječke nadbiskupije.