Osvrt na simpozij „Fratelli tutti – Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo“

Gosti emisije Socijalni govor Crkve 30. rujna bili su prof. dr. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK i pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mr. sc. Igor Jakobfi, asistent pri Katedri socijalnog nauka Crkve KBF-a u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


STJEPAN BALOBAN I ZVONIMIR ANCIĆ

Poslušajte emisiju

 

Simpozij „Fratelli tutti – Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo“ je u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve održan 23. rujna 2021. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Osvrćući se na prethodno razdoblje otkad je 2019. preuzeo vodstvo Centra dr. Baloban je istaknuo da je unatoč pandemiji zajedno sa svojim suradnicima uspio ostvariti dobar dio planova koje je zacrtao na početku svojega mandata. Između ostalih posebno mjesto zauzimaju godišnji simpoziji kojih je u proteklom razdoblju održano dva i to 2020. o enciklici Laudato si’ i ove godine o enciklici Fratelli tutti. Temeljni cilj simpozija o enciklici Fratelli tutti bio je što šire analizirati njezin sadržaj te izvidjeti na koji način se može što bolje primijeniti u hrvatskome društvu. U tome smislu su i izabrani vrsni predavači koji su s raznih aspekata analizirali Papinu encikliku. Dr. Baloban je naglasio da je papa Franjo pojmu bratstva pristupio prije svega teološki polazeći od činjenice da su svi ljudi djeca Oca nebeskoga, stvorena na Njegovu sliku te su po tome svi međusobno braća i sestre. Uz to Papa uvodi jednu novu sintagmu socijalnog prijateljstva kojom želi istaknuti da se bratstvo među ljudima treba ostvarivati u konkretnom životu, u našim socijalnim odnosima.
Mr. Jakobfi se uključio putem telefona te je istaknuo kako Papa daje konkretne upute kako su bratstvo i socijalno prijateljstvo proces koji treba pokrenuti i ustrajno i kreativno tragati za njihovim ostvarenjem. Posebno je upozorio na važnost i snagu 7. poglavlja enciklike u kojoj Papa govori o putovima do novog susreta koji uključuju zauzimanje za mir i opraštanje. Papa upućuje na potrebu rješavanja sukoba kroz dijalog i otvorenost jednih prema drugima, a u tome rješavanju moraju sudjelovati svi ne samo strane u konfliktu. Mr. Jakobfi je nadalje naglasio eksperimentalnu dimenziju socijalnog nauka Crkve koji zapravo daje načela i smjernice, a na nama je da kreativno tragamo za konkretnim rješenjima.
Na kraju emisije aktualizirano je Papino upozorenje da se nalazimo usred promjene epoha. Dr. Baloban je rekao da su se mnoge promjene već dogodile i pitanje je uočavamo li ih uopće, jer se ponekad čini da živimo na staroj slavi i ne vidimo znakove našega vremena obilježenog mnogim dubinskim promjenama. Stoga nam je potrebno tražiti nove putove kako da ispunimo svoje temeljno vjerničko i crkveno poslanje donijeti Kristovu radosnu vijest, to jest evangelizirati ljude našega vremena. U tome smislu dr. Baloban je posebno istaknuo važnost otvorenosti prema drugima i drugačijima.