Poruke simpozija o socijalnoj enciklici “Fratelli tutti“ – Stjepan Baloban

Emisiju na valovima HKR-a “Blago socijalnog nauka Crkve” srijedom u 16:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Emisiju je pripremio Stjepan Baloban, profesor socijalnog nauka Crkve i moralne teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve.


SIMPOZIJ O SOCIJALNOJ ENCIKLICI “FRATELI TUTTI”

Poslušajte emisiju

 
U vremenu pandemije Covid-19 zaželjeli smo se simpozija i susreta u fizičkom obliku. Drago nam je da smo ove godine, 23. rujna, uspješno organizirali takav simpozij o drugoj socijalnoj enciklici pape Franje pod naslovom “Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo”. Nakon dužeg vremenskoga perioda iznova smo mogli osjetiti prednosti susreta i simpozija koji se mogu organizirati u fizičkom obliku, licem u lice.

Zahvaljujući Hrvatskoj katoličkoj mreži simpozij se istodobno održao i na daljinu putem You Tuba kanala HKM-e. Svi oni koji se žele osobno uvjeriti u ono što se toga dana događalo na simpoziju mogu to vidjeti na spomenutom You Tube kanalu. Na simpoziju, koji se održan u poznatoj dvorani “Vijenac” na zagrebačkom Kaptolu, mogle su se čuti zanimljive i za hrvatsko društvo i Crkvu korisne poruke kako u pozdravima crkvenih službenika: kardinala Josipa Bozanića, apostolskoga nuncija u RH nadbiskupa Giorgia Lingue, predsjednika HBK-e nad. Želimira Puljića, predsjednika UV Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve nad. Đure Hranića tako i izvrsnih predavača, hrvatskih teologa, koji su u 10 predavanja analizirali sadržaj i poticaje ove iznimno važne socijalne enciklike pape Franje. Predavanja se planiraju objaviti u knjizi – zborniku kako bi poruke simpozija bile dostupne i široj hrvatskoj javnosti.

Osim tema koje obrađuje enciklika poput socijalnog prijateljstva, kršćanske i islamske vizije sveopćega bratstva, poruke primjera dobrog Samarijanca, otvorenoga i zatvorenoga svijeta, politike i općega dobra, sve urgentnijega pitanja migracija te uistinu aktualne teme podjela i težnje za pomirenim društvom u Hrvatskoj, predavači i sudionici u raspravama su nastojali konfrontirati poruke ove socijalne enciklike sa crkvenim i društvenim prilikama u Hrvatskoj. Nabrojimo tek neke poruke.

Već u uvodnom dijelu simpozija jasno je pokazano da je socijalni nauk Crkve iznimno važan u cijelom pontifikatu pape Franje. Od tri dosadašnje njegove enciklike dvije su socijalne i to o iznimno važnim akutnim i aktualnim temama. Prva, “Laudato si” iz 2015. godine o ključnoj temi za budućnost čovječanstva – brizi za zemlju i opasnostima koje prijete ne samo čovjeku kao takvom nego i svemu stvorenome. Druga socijalna enciklika “Fratelli tutti” iz 2020. godine urgentni je poziv na mijenjanje prilika u svijetu kako bi se zaustavili ratovi, nasilja, prevlast bogatih i moćnih nad siromašnima i tako stvorili uvjeti za nužno potreban mir u svijetu.

Na zagrebačkom simpoziju je bilo rečeno kako je ova socijalna enciklika “svojevrsna škola” koju bi trebali pohađati svi hrvatski građani, vjernici i oni koji to nisu, katolici i pripadnici drugih vjerskih i religijskih skupina. Razvila se i rasprava o tome kako sadržaju ove enciklike, ali i uopće bogatom sadržaju socijalnog učenja Katoličke Crkve, dati potrebno mjesto u crkvenom životu: u pastoralu, u katehezi, na vjeronauku u školi, u radu s mladima i odraslima… Budući da se enciklika dotiče problematike politike i političkoga života – pod negativnim i pozitivnim vidom – vodila se rasprava o tome može li se i, imali li ikakve šanse, poruke ove enciklike i uopće poruke socijalnog nauka Crkve u odnosu na politička zbivanja, na ovaj ili onaj način prenijeti hrvatskom političarima!

Pod tim vidom smo se podsjetili određenih pokušaja i inicijativa Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve iz prošlosti. Tako je Centar 2000. godine organizirao jedan simpozij o politici i političarima u Samoboru na koji je pozvao sve tadašnje sabornike u Hrvatskom Saboru. Tada se odazvao tek manji broj njih. Možda je došlo vrijeme iznova učiniti određene pokušaje pod tim vidom, zbog općega dobra u Hrvatskoj.

Na simpoziju se iskristalizira još jedna poruka, koja proizlazi iz učenja pape Franje. Naime, da je vrijeme važnije od prostora. To, drugim riječima, znači da je potrebno pokrenuti određene procese i treba im dati vremena kako bi se poticaji mogli ostvariti. To vrijedi i za usvajanje socijalne enciklike “Fratelli tutti” u Hrvatskoj. Ne može se “odmah” očekivati rezultat određenog rada, pa tako i primjene socijalne enciklike o bratstvu i socijalnom prijateljstvu u Hrvatskoj. Riječima pape Franje “Potrebno je dati prednost djelovanjima koja uzrokuju nove procese u društvu i uključuju druge osobe i skupine koji će ih nastaviti sve dok ne donesu svoje plodove u važnim povijesnim događajima. Bez tjeskobe, već s jasnim uvjerenjem i ustrajnošću” (EG, br. 223.).

Mons. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK i profesor socijalnog nauka Crkve na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.