Socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo u hrvatskom društvu – Stjepan Baloban

U organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije emisiju „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 16:30 emitira HKR. Emisiju je pripremio Stjepan Baloban, profesor socijalnog nauka Crkve i moralne teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve.


FOTO: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve/ Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo

Poslušajte emisiju

 

Socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo dvije su sintagme koje je na osobit način promovirao papa Franjo svojom drugom socijalnom enciklikom “Fratelli tutti. Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu” koju je na simboličan način potpisao 3. listopada 2020. godine u kripti crkve sv. Franje Asiškoga u Asizu. U svijetu sve većih razlika i razilaženja, ratova i sukoba, u kojem živimo riječi i poticaji Svetoga Oca imaju posebno značenje. To je na osobit način vidljivo u socijalnoj enciklici “Fratelli tutti” koju bi svaki kršćanin, katolik, pa tako i Hrvat katolik, trebao ne samo dobro poznavati nego trajno imati pored sebe kao “vademecum”, svakodnevni podsjetnik.

Dok preporučamo čitanje socijalne enciklike “Fratelli tutti”, s velikim zadovoljstvom podsjećamo da je 23. svibnja na Zagrebačkom Kaptolu, u dvorani “Vijenac” predstavljena nova knjiga pod nazivom “Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo“. Riječ je o knjizi – zborniku radova sa simpozija koji je 23. rujna prošle godine (2021.) organizirao Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK. Knjiga je objavljena u suizdanju Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i Kršćanske sadašnjosti i može se nabaviti kod oba izdavača.

Koja je razlika između enciklike “Fratelli tutti” i knjige objavljene na hrvatskom jeziku “Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo?” Razlika je u tome što su hrvatski autori u knjizi nastojali primijeniti središnju poruku socijalne enciklike, to jest socijalno prijateljstvo i bratstvo, na hrvatsko društvo. Sadržaj knjige, s jedne strane, hrvatskom čitatelju približava viziju svijeta i Crkve pape Franje koja ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. U tom kontekstu rektor HKS Željko Tanjić progovara o temi “Enciklika Fratelli tutti u kontekstu učenja pape Franje “, a poznati teolog iz Splita Nediljko Ante Ančić o temi “Svaki dan pruža novu priliku. Primjer dobrog Samarijanca”.

S druge strane, sadržaj knjige donosi analize pojedinih aktualnih pitanja iz socijalne enciklike “Fratelli tutti” i njihovu moguću primjenu i na hrvatske crkvene i društvene prilike. Dvojica poznatih hrvatskih teologa moralista na svoj specifičan način bave se iznimno aktualnim pitanjima. Tonči Matulić temom “Je li moguć ‘otvoreni svijet’ papa Franje ?”, a Josip Grbac propituje “Politiku u službi općega dobra”.

Budući da je jedan od izvora nadahnuća za socijalnu encikliku “Fratelli tutti” bio dokument iz Abu Dhabija koji je papa Franjo potpisao (4. veljače 2019.) zajedno s velikim imamom Ahmad al-Tayyebom, predstavnikom islamskoga svijeta, muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Aziz Hasanović, prikazuje “Islamsku viziju ljudskoga bratstva”.

Tematika socijalnog prijateljstva je svojevrsna novost što zahtijeva temeljitu analizu i moguću primjenu u crkveno – teološkom govoru. O tome na jasan i argumentiran način pod naslovom “’Oružjem dijaloga’ do socijalnog prijateljstva » progovara teologinja, socijalna etičarka, i prodekanica KBF-a Sveučilišta u Zagrebu Silvija Migles.

U pontifikatu pape Franje dvije teme su iznimno važne, a to su migracije i mir. Dvojica hrvatskih isusovaca, Tadija Milikić i Stanko Perica, nastojali su približiti viziju isusovca pape Franje u odnosu na bolno pitanje suvremenih migracija i to pod naslovom “Migranti i migracije u svjetlu sveopćega bratstva”.

Sam kraj knjige donosi iznimno zanimljivo, argumentirano i za hrvatske prilike korisno razmišljanje mladog vjernika laika, teologa, socijalnog etičara i asistenta na KBF-u u Đakovu Igora Jakobfia pod naslovom “Mirovni proces zahtijeva predanost. Prema pomirenom hrvatskom društvu”.

Nova knjiga “Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo” u suizdavaštvu Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i Kršćanske sadašnjosti plod je hrvatskih teologa i hrvatske teologije. Nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. godine socijalni nauk Crkve je na osobit način pod pozitivnim vidom obilježio hrvatsku teologiju. Znak toga jest i spomenuta knjiga – zbornik koji čitateljima, kršćanima, katolicima, pripadnicima različitih vjerskih zajednica i religija, ali i svim ljudima dobre volje nudi zanimljivo štivo s kojim se neće dosađivati. Štoviše, ono ih može potaknuti na konkretne korake u ostvarivanju socijalnog prijateljstva i sveopćega bratstva u našem hrvatskom društvu.

Mons. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK i profesor socijalnog nauka Crkve na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.