Ozračje za socijalni nauk Crkve – Igor Jakobfi

Emisiju na valovima HKR-a „Blago socijalnog nauka Crkve“ srijedom u 9:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Ovu je emisiju pripremio Igor Jakobfi, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku.


foto: pixabay

Poslušajte emisiju

 
Već smo u prvoj, uvodnoj emisiji čuli kako je blago socijalnog nauka Crkve još uvijek, velikim dijelom, široj civilnoj, ali nažalost, i crkvenoj javnosti, nepoznato i zatvoreno u “trezor” Katoličke Crkve u Hrvatskoj. Vaditi iz trezora i nesebično dijeliti to istinsko blago velika je i zahtjevna, ali povrh svega neodgodiva evangelizacijska zadaća.

Međutim, čitava Crkva, svi njezini članovi, ne samo da su primatelji socijalnog nauka, već su istovremeno i njegovi oživotvoritelji i prenositelji drugima. Nitko u Crkvi, niti jedan njezin član ili struktura, želi li ostati vjeran evanđelju, ne može za sebe reći: Nije na meni da socijalnim naukom rasvjetljavam i obogaćujem društveni život, nije na meni da ga drugima prenosim, da druge u njemu odgajam – već upravo suprotno. Svatko se mora zapitati: Što je meni činiti kako bi socijalni nauk postupno bio otkrivan i konkretnim djelima oživotvoren kako u crkvenoj tako i civilnoj javnosti.

No, kako očekivati da svi članovi Crkve dijele to “blago”, kada je ono, nažalost, još uvijek velikim dijelom nepoznato i samoj crkvenoj javnosti. Nije niti za očekivati da netko tko sadržajno nešto nije upoznao može to isto dijeliti drugima. Ono što ipak itekako može, jest pripravljati teren kako bi ova radijska emisija i slične inicijative dopirale do plodnog tla na kojemu će rasti i razvijati se te donositi bogat plod.
 

Sadržaj socijalnog nauka nije neki dodatak kršćanskoj vjeri, već njezin integralni dio.

 

Sadržaj socijalnog nauka nije neki dodatak kršćanskoj vjeri, već njezin integralni dio. On je življenje Kristove ljubavi u društvenim pitanjima te ga kao takvoga, nije moguće izvana nametnuti i propisati. Moguće ga je jedino, u slobodi prihvatiti po osobnom susretu s Kristom. Za to je potrebno dugotrajno i ustrajno evangelizacijsko djelo na dvije međusobno neodvojivo povezane razine. Prva razina uključuje izričit navještaj sadržaja socijalnog nauka, a druga pripravu plodnog tla za njegovo osobno prihvaćanje i oživotvorenje. U protivnom, uzaludan će biti svaki, premda sadržajno izvrstan, način navještaja. Besplodno će biti svako, premda u detalje upoznato, socijalno načelo ili socijalna krepost, ukoliko im ne bude prethodila i u stopu ih pratila, priprava za njihovo osobno prihvaćanje.

Papa Franjo kaže kako je daleko važnije započinjati procese nego ovdje i sada očekivati brze rezultate. Shvaćeno u kontekstu odgoja za socijalni nauk, daleko je važnije postupno i ustrajno izgrađivati ozračje prikladno za odgoj i u njemu postupno odgajati, nego nerealno očekivati kako je dovoljno samo puko poučavanje da svi katolici i ostali građani hrvatskog društva preko noći postanu oduševljeni socijalnim naukom. Upravo tu dolazimo do Vas, dragi slušatelji. Upravo od ove točke započinje i vaša uloga, odnosno, suodgovornost za uspješnost ovog radijskog ili sličnih navještaja. Premda možda nedovoljno upoznati sa socijalnim naukom, već sama Vaša raspoloživost i zainteresiranost za sadržaje koje vam ovim putem komuniciramo, pokazuje Vašu stanovitu spremnost za uključivanje u ovo veliko i neodgodivo evangelizacijsko djelo. Dok s nama postupno otkrivate blago socijalnog nauka, vi niste samo puki čitatelji, već ste istovremeno članovi obitelji, župnih zajednica ili udruga vjernika laika u okviru kojih je vaša uloga u pripravi plodnog tla nezamjenjiva.

U svjetlu toga, želja nam je u sljedeće tri emisije ukratko progovoriti o obitelji, župi i udrugama vjernika laika kao trima odgojnim strukturama koje upravo po vama, na poseban način mogu i moraju doprinijeti pripravi plodnog tla za dublje upoznavanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve.

Mr. sc. Igor Jakobfi, asistent je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku. Diplomirao je teologiju u Đakovu i magistrirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Tajnik je Ureda za promicanje socijalnoga nauka Crkve Đakovačko-osječke nadbiskupije.