Propuštena proslava „Posebne godine obljetnice Laudato si’“ – Stjepan Baloban

Emisiju na valovima HKR-a “Blago socijalnog nauka Crkve” srijedom u 16:30 emitiramo u suradnji s Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Emisiju je pripremio Stjepan Baloban, profesor socijalnog nauka Crkve i moralne teologije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve.


ILUSTRACIJA / FOTO: VATICAN MEDIA

Poslušajte emisiju

 
Živimo u vremenu i načinu života u kojem sve teže pratimo što se oko nas zbiva. Događaji se redaju jedan za drugim kao na pokretnoj traci, a razlika u važnosti jednog od drugog događaja se sve više gubi. Kako u društvu tako, nažalost, sve više i u crkvenom životu. Velike i brze promjene u svijetu, ali i u našoj Crkvi, niti nas uznemiruju niti raduju već nas čine ravnodušnima prema onome što se oko nas zbiva.

Jedan od pokazatelja takve ravnodušnosti jest proslava „Posebne godine obljetnice Laudato si’“ koja se u Katoličkoj Crkvi slavila od 24. svibnja prošle do 24. svibnja ove, 2021. godine. Naime, „Dikasterij za promicanje cjelovitog razvoja“ i papa Franjo prošle godine u svibnju su prigodom pete obljetnice iznova željeli staviti u središte života Crkve socijalnu encikliku „Laudato si’, koja je objavljena 24. svibnja 2015., a u međuvremenu je postala središnji crkveni dokument o brizi za zajednički dom, za zemlju na kojoj živimo. Više od toga, u vremenu pandemije Covida – 19 taj crkveni dokument se profilirao kao moralni i duhovni kompas za kršćane, ali i za sve ljude dobre volje, kako bi se riječima pape Franje, koje često ponavlja, „čuo vapaj zemlje i vapaj siromašnih“.

Prema tome, na najvišoj crkvenoj razini želi se socijalnu encikliku o brizi za zajednički dom „Laudato si’“ uzeti kao poticaj za različite konkretne akcije kršćana u crkvenom, vjerskom ali i u njihovom javnom, društvenom, životu. Riječ je o pozivu i poticaju službene Crkve na temelju kojega se od pojedinih krajevnih Crkava, pa tako i Katoličke Crkve u Hrvatskoj, očekuju konkretni postupci primjereni prilikama u kojima ta Crkva živi.

Posebna godina obljetnice Laudato si’ bila je zamišljena kao godina u kojoj će se više nego obično u različitim crkvenim aktivnostima kao i u pastoralnom životu proučavati poruke enciklike „Laudato si’“. Upravo zbog toga je više važnih ureda – dikasterija iz Vatikana priredilo jedan dokument – zapravo knjigu, udžbenik pod nazivom Na putu prema brizi za zajednički dom. Pet godina od Laudato si’. Taj dokument je na talijanskom jeziku objavljen 18. lipnja prošle godine, dakle na početku posebne godine obljetnice Laudato si’. U uvodu čitamo: „Na stranicama koje slijede se na temelju socijalnog nauka Crkve, i posebno Laudato si’, donose različiti konkretni prijedlozi za djelovanje s ciljem da potaknu akcije institucija Crkve, vjernika i svih ljudi dobre volje“ (str. 17). U svakom od dva poglavlja predstavljeno je po 12 tema. Svaka tema je metodološki obrađena na isti način. Najprije je kontekstualizacija tematike sa odgovarajućom literaturom, zatim slijede dobre prakse i na kraju primjeri za konkretne akcije. U prvom poglavlju pod nazivom Odgoj i ekološko obraćenje donose se primjeri kako o cjelovitoj ekologiji i ekološkom obraćenju govoriti u školi i na sveučilištima, u katehezi i u radu s mladima, u ekumenskom i međureligijskom dijalogu i u sredstvima komunikacije. Drugo poglavlje pod nazivom Cjelovita ekologija i cjeloviti ljudski razvoj bavi se gotovo svim aktualnim pitanjima koja pred današnjega čovjeka stavlja ekološka kriza poput pitanja vode, energije, mora, kružne ekonomije, rada, urbanizacije, zdravlja… da spomenemo samo neka. Kako se vidi želi se kršćanima posvijestiti dvije stvari. Prva, nijedna država i nijedan kontinent više nije i ne može biti usamljeni otok. Svi ljudi i sve države su jedna na drugu upućene. Druga stvar, posvješćuje se upravo nama kršćanima i osobito Crkvi da bude predvodnica promjena u načinu života u odnosu na očuvanje zajedničkoga doma.

Koliko mi je poznato Posebna godina obljetnice Laudato si’ u crkvenom životu u Hrvatskoj nije naišla na odgovarajući i potreban odjek, posebno ne u konkretnim akcijama u pastoralnom životu i uopće u aktivnom životu vjernika laika. Vjerojatno je jedan od razloga i taj što dokument – knjiga pripremljena u Rimu za proslavu te godine još uvijek nije objavljena na hrvatskom jeziku, premda je sama godina službeno završila. No, bez obzira što je Posebna godina obljetnice Laudato si’ službeno završila „Dikasterij za promicanje cjelovitog razvoja“ i papa Franjo pozivaju na daljnje korake u primjeni socijalne enciklike „Laudato si’“ u životu vjernika. U tu svrhu će se ustanoviti „Platforma inicijativa Laudato si’“ koja želi okupljati i podupirati razne akcije i događaje u svrhu širenja „evanđelja stvorenoga“ putem misijskoga poslanja.

Nadam se da će sve to potaknuti i različite inicijative na razini crkvenoga života u Hrvatskoj kako bismo i mi u Hrvatskoj kao kršćani i članovi Crkve u vremenu koje je pred nama dali svoj doprinos promjenama na bolje u zaštiti zajedničkoga nam doma, gdje god živjeli i što god po svojoj profesiji radili.

Mons. prof. dr. sc. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK i profesor socijalnog nauka Crkve na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.